ETF MATF FON GRF TMF FORUM

Prijemni ispit na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

28. jun 2021.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Zadaci [inline]1–2[/inline] vrede po [inline]3[/inline] poena, zadaci [inline]3–7[/inline] vrede po [inline]4[/inline] poena, zadaci [inline]8–13[/inline] vrede po [inline]5[/inline] poena, zadaci [inline]14–18[/inline] vrede po [inline]6[/inline] poena i zadaci [inline]19–20[/inline] vrede po [inline]7[/inline] poena. Pogrešan odgovor donosi [inline]−10\%[/inline] od broja poena za tačan odgovor. Zaokruživanje [inline]N[/inline] ne donosi ni pozitivne ni negativne poene. U slučaju zaokruživanja više od jednog odgovora, kao i nezaokruživanja nijednog odgovora, dobija se [inline]-1[/inline] poen.

1.Link zadatka Učenik je pročitao knjigu za [inline]20[/inline] dana, tako što je svakog dana čitao [inline]45[/inline] minuta. Za koliko dana bi pročitao istu knjigu da je dnevno čitao jedan sat?
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]18[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]26[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]14[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]12[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]15[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]18[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]26[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]14[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]12[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(E)}}[/inline] [inline]15[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

2.Link zadatka Koje od sledećih nejednakosti su tačne?
[inline](i)\;\sqrt[3]3\lt\sqrt2\qquad[/inline] [inline](ii)\;\sqrt[3]{3+\sqrt3}\lt\sqrt{2+\sqrt2}\qquad[/inline] [inline](iii)\;3\sqrt5\lt5\sqrt3\qquad[/inline] [inline](iv)\;\sqrt{12}+3\sqrt{75}\lt2\sqrt{48}+5\sqrt3\qquad[/inline] [inline](v)\;\sqrt{9+4\sqrt5}\lt\sqrt{19-8\sqrt3}[/inline]
[inline]\text{(A)}[/inline] Samo [inline](iii)[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline](ii)[/inline] i [inline](iii)[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline](ii)[/inline], [inline](iii)[/inline] i [inline](iv)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline](ii)[/inline], [inline](iii)[/inline] i [inline](v)[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](ii)[/inline] i [inline](v)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] Samo [inline](iii)[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(B)}}[/inline] [inline](ii)[/inline] i [inline](iii)[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline](ii)[/inline], [inline](iii)[/inline] i [inline](iv)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline](ii)[/inline], [inline](iii)[/inline] i [inline](v)[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](ii)[/inline] i [inline](v)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

3.Link zadatka Neka je data funkcija [inline]\displaystyle f(x)=\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|[/inline].
Koja od sledećih tvrđenja su tačna?
[inline](i)[/inline] Važi da je [inline]f(0)=0[/inline].
[inline](ii)[/inline] Funkcija [inline]f[/inline] je neparna.
[inline](iii)[/inline] Funkcija [inline]f[/inline] je definisana na skupu [inline]\mathbb{R}\setminus\{-1\}[/inline], gde je [inline]\mathbb{R}[/inline] skup realnih brojeva.
[inline](iv)[/inline] Za svako [inline]x\ne0[/inline] koje pripada domenu funkcije [inline]f[/inline] važi da je [inline]f(2x+1)+f(2x-1)=f(x)[/inline].
[inline](v)[/inline] Za svako [inline]x[/inline] takvo da [inline]x[/inline], [inline]2x[/inline] i [inline]3x[/inline] pripadaju domenu funkcije [inline]f[/inline] važi da je [inline]f(3x)-f(2x)=f(x)[/inline].
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](ii)[/inline] i [inline](iii)[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](ii)[/inline] i [inline](iv)[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](ii)[/inline] i [inline](v)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](iii)[/inline] i [inline](iv)[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline](ii)[/inline] i [inline](v)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](ii)[/inline] i [inline](iii)[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(B)}}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](ii)[/inline] i [inline](iv)[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](ii)[/inline] i [inline](v)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline](i)[/inline], [inline](iii)[/inline] i [inline](iv)[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline](ii)[/inline] i [inline](v)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

4.Link zadatka Broj sabiraka u razvijenom obliku izraza [inline](a+b+c)^{10}[/inline] jeste:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]11[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]33[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]55[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]66[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]132[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]11[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]33[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]55[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(D)}}[/inline] [inline]66[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]132[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

5.Link zadatka Ako su površine strana kvadra [inline]12\text{ cm}^2[/inline], [inline]8\text{ cm}^2[/inline] i [inline]6\text{ cm}^2[/inline], onda je njegova zapremina:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]24\text{ cm}^3[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]96\text{ cm}^3[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]48\text{ cm}^3[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]56\text{ cm}^3[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]36\text{ cm}^3[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\enclose{box}{\text{(A)}}[/inline] [inline]24\text{ cm}^3[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]96\text{ cm}^3[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]48\text{ cm}^3[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]56\text{ cm}^3[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]36\text{ cm}^3[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

6.Link zadatka Broj svih realnih rešenja jednačine [inline]\displaystyle x=\sqrt{x-\frac{1}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}[/inline] jeste:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]4[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(B)}}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]4[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

7.Link zadatka Skup svih realnih rešenja nejednačine [inline]\ln(x+1)>x^2+3x+3[/inline] je oblika (za neke realne brojeve [inline]a,b[/inline] takve da je [inline]-1\lt a\lt b\lt+\infty[/inline]):
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline](-1,a)\cup(b,+\infty)[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline](-1,a)[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline](a,b)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline](a,+\infty)[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] Nijedan od prethodno ponuđenih odgovora              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline](-1,a)\cup(b,+\infty)[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline](-1,a)[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline](a,b)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline](a,+\infty)[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(E)}}[/inline] Nijedan od prethodno ponuđenih odgovora              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

8.Link zadatka Koliko jednakih članova imaju aritmetičke progresije [inline]2,7,12,17,\ldots[/inline] i [inline]2,5,8,11,\ldots[/inline] ako svaka od njih ima [inline]121[/inline] član?
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]15[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]17[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]24[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]25[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]40[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]15[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]17[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]24[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(D)}}[/inline] [inline]25[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]40[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

9.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\cos\frac{\pi}{7}-\cos\frac{2\pi}{7}+\cos\frac{3\pi}{7}[/inline] jeste:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{2}[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{4}[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]0[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(B)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{2}[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{4}[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]0[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

Obrađeno u temi: LINK

10.Link zadatka Skup svih realnih rešenja nejednačine [inline]\displaystyle\frac{\arccos\left(x^2-3x+1\right)}{8x^2-10x+3}>0[/inline] je oblika (za neke realne brojeve [inline]a,b,c,d,e,f[/inline] takve da je [inline]-\infty\lt a\lt b\lt c\lt d\lt e\lt f\lt+\infty[/inline]):
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline](a,b)\cup[c,d)\cup(d,e][/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline](a,b][/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline](a,b)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline](a,b]\cup[c,d)[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline](a,b)\cup(c,d]\cup[e,f)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline](a,b)\cup[c,d)\cup(d,e][/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline](a,b][/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline](a,b)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline](a,b]\cup[c,d)[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(E)}}[/inline] [inline](a,b)\cup(c,d]\cup[e,f)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

11.Link zadatka Tačke [inline]A(-2,2)[/inline] i [inline]B(2,-2)[/inline] su temena trougla [inline]ABC[/inline], a [inline]N(1,2)[/inline] je presek visina tog trougla. Zbir koordinata temena [inline]C[/inline] jednak je:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]5[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]7[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]9[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]11[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(B)}}[/inline] [inline]5[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]7[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]9[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]11[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

12.Link zadatka Dat je konveksan četvorougao [inline]ABCD[/inline] u kojem je [inline]\angle ABD=50^\circ[/inline], [inline]\angle ADB=80^\circ[/inline], [inline]\angle ACB=40^\circ[/inline] i [inline]\angle DBC=\angle BDC+30^\circ[/inline]. Tada je [inline]\angle DBC[/inline] jednak:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]40^\circ[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]45^\circ[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]55^\circ[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]65^\circ[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]70^\circ[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]40^\circ[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]45^\circ[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]55^\circ[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]65^\circ[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(E)}}[/inline] [inline]70^\circ[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

13.Link zadatka Skup svih realnih rešenja nejednačine [inline]4^x\le3\cdot2^{\sqrt x+x}+4^{1+\sqrt x}[/inline] je oblika (za neke realne brojeve [inline]a,b,c[/inline] takve da je [inline]-\infty\lt a\lt b\lt c\lt+\infty[/inline]):
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline](-\infty,a]\cup[b,+\infty)[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline](a,b][/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline][a,b][/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline][a,b]\cup[c,+\infty)[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline](a,b]\cup[c,+\infty)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline](-\infty,a]\cup[b,+\infty)[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline](a,b][/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(C)}}[/inline] [inline][a,b][/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline][a,b]\cup[c,+\infty)[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline](a,b]\cup[c,+\infty)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

14.Link zadatka Na koliko načina dve osobe, [inline]A[/inline] i [inline]B[/inline], mogu da podele [inline]8[/inline] različitih knjiga, ukoliko ne moraju sve knjige biti podeljene, osoba [inline]A[/inline] mora da dobije bar jednu knjigu, dok osoba [inline]B[/inline] ne mora da dobije nijednu knjigu?
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]6305[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]6561[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]6732[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]6552[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]6256[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\enclose{box}{\text{(A)}}[/inline] [inline]6305[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]6561[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]6732[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]6552[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]6256[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

Obrađeno u temi: LINK

15.Link zadatka Neka je dat pravougli trougao čije su katete dužina [inline]a[/inline] i [inline]b[/inline]. Neka je nad svakom od stranica ovog pravouglog trougla konstruisan kvadrat. Ako spojimo temena ova tri kvadrata koja ne pripadaju trouglu dobijamo šestougao. Površina ovog šestougla jednaka je:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]\displaystyle ab+\frac{5}{2}\left(a^2+b^2\right)[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]\displaystyle2ab+\frac{3}{2}\left(a^2+b^2\right)[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}ab+\left(a^2+b^2\right)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}ab+2\left(a^2+b^2\right)[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]2\left(a^2+ab+b^2\right)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]\displaystyle ab+\frac{5}{2}\left(a^2+b^2\right)[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]\displaystyle2ab+\frac{3}{2}\left(a^2+b^2\right)[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}ab+\left(a^2+b^2\right)[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}ab+2\left(a^2+b^2\right)[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(E)}}[/inline] [inline]2\left(a^2+ab+b^2\right)[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

16.Link zadatka Broj svih rešenja sistema jednačina [equation]\begin{align} \sin^2x+\sin^2y&=\frac{3}{4}\\ x+y&=\frac{5\pi}{12}, \end{align}[/equation] takvih da je [inline]x\in(-\pi,2\pi)[/inline] i [inline]y\in(-2\pi,\pi)[/inline], jeste:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]9[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]7[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]5[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]9[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]7[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(D)}}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]5[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

17.Link zadatka Dvocifreni broj koji je jednak proizvodu zbira svojih cifara i apsolutne vrednosti razlike pripada intervalu:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline][10,30][/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline][31,50][/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline][51,70][/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline][71,80][/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline][81,99][/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline][10,30][/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(B)}}[/inline] [inline][31,50][/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline][51,70][/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline][71,80][/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline][81,99][/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

Obrađeno u temi: LINK

18.Link zadatka Ostatak pri deljenju polinoma [inline]P(x)=x^{2024}+x^{2023}+x^{2022}+x^{2021}+x^{20}+1[/inline] polinomom [inline]Q(x)=x^3+x^2+x+1[/inline] jeste:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]x^2+1[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]x^2-1[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]x^2+1[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(B)}}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]x^2-1[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

19.Link zadatka Neka je data kvadratna jednačina [inline]p^2x^2+p^3x+1=0[/inline], [inline]p[/inline] je pozitivan realan broj, i neka su [inline]x_1[/inline] i [inline]x_2[/inline] realna rešenja (realni koreni) date jednačine. Za koju vrednost parametra [inline]p[/inline] izraz [inline]x_1^4+x_2^4[/inline] dostiže svoju minimalnu vrednost?
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]\sqrt[8]2[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]\sqrt[4]2[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]\sqrt[4]{2+\sqrt2}[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]\sqrt[4]{2-\sqrt2}[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]\sqrt[8]2[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]\sqrt[4]2[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(C)}}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]\sqrt[4]{2+\sqrt2}[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]\sqrt[4]{2-\sqrt2}[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam

20.Link zadatka Granična vrednost [inline]\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x\cos(2x)\cos(3x)}{1-\cos x}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{(B)}[/inline] [inline]14[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]12[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]10[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam[inline]\text{(A)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\enclose{box}{\text{(B)}}[/inline] [inline]14[/inline]      [inline]\text{(C)}[/inline] [inline]12[/inline]      [inline]\text{(D)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{(E)}[/inline] [inline]10[/inline]              [inline]\text{(N)}[/inline] Ne znam


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.