ETF MATF FON GRF FORUM

Prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

6. septembar 2010.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da zaokružite „N)“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0.5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, zaokruži više od jednog ili ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, kao i ako se ne zaokruži ni jedan odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.

1.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\left[\left(\frac{3}{16}:\left(8+\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{25}\right)^{-1/4}-1\right]^{-4}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{8}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{16}{25}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{8}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{16}{25}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

2.Link zadatka Ako je [inline]a\cdot b\ne0[/inline] i [inline]a\ne b[/inline], onda je izraz [inline]\displaystyle\left(\frac{(a-b)^2}{ab}+3\right)\cdot\left(\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\right):\frac{a^3-b^3}{ab}[/inline] identički jednak izrazu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a}+\frac{1}{b}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a}-\frac{1}{b}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]a+b[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]a-b[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]a^2+ab+b^2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a}+\frac{1}{b}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a}-\frac{1}{b}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]a+b[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]a-b[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]a^2+ab+b^2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

3.Link zadatka Površina kvadrata [inline]\mathcal{K}_2[/inline] je za [inline]19\%[/inline] manja od površine kvadrata [inline]\mathcal{K}_1[/inline]. Odnos dužina stranica kvadrata [inline]\mathcal{K}_2[/inline] i [inline]\mathcal{K}_1[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4:5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]9:10[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]13:15[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]18:19[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]19:20[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4:5[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]9:10[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]13:15[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]18:19[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]19:20[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

4.Link zadatka Skup rešenja nejednačine [inline]\displaystyle\frac{2x-5}{x+3}\le1[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline](-3,8][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](-3,8)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline](-\infty,-3)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline][8,+\infty)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline](-3,5/2)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline](-3,8][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](-3,8)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline](-\infty,-3)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline][8,+\infty)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline](-3,5/2)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

5.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle f(x)=\frac{2x+1}{x-2}[/inline], gde je [inline]x\ne2[/inline], tada je [inline]f\bigl(f(x)\bigr)[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{x}{2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]x[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{5}{3}x[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{x}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{x+2}{x-1}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{x}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]x[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{5}{3}x[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{x}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{x+2}{x-1}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

6.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\left(\frac{\sqrt3+i}{2}\right)^{2010}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]i[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1-i\sqrt3}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1+i\sqrt3}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]i[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1-i\sqrt3}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1+i\sqrt3}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

7.Link zadatka Zbir svih realnih rešenja jednačine [inline]0.5^{x^2}\cdot2^{2x+2}=64^{-1}[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-8[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-8[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

8.Link zadatka Ortogonalna projekcija tačke [inline]T(1,2)[/inline] na pravu [inline]x+y+1=0[/inline] je tačka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]M(0,-1)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]N(2,-3)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]P(1,-2)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]Q(-1,0)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]R(-2,1)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]M(0,-1)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]N(2,-3)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]P(1,-2)[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]Q(-1,0)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]R(-2,1)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

9.Link zadatka Vrednost izraza [inline]49^{1-\log_72}-25^{\log_52}[/inline] je jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{20}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{30}{7}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{10}{3}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{33}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{20}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{30}{7}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{10}{3}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{33}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

10.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle\sin\alpha=\frac{3}{5}[/inline] i [inline]\displaystyle\frac{\pi}{2}\lt\alpha\lt\pi[/inline], onda je vrednost izraza [inline]\sin2\alpha+\cos2\alpha[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{5}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{16}{25}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{17}{25}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{18}{25}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{5}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{16}{25}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{17}{25}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{18}{25}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

11.Link zadatka U trouglu [inline]ABC[/inline] ugao kod temena [inline]A[/inline] je [inline]60^\circ[/inline]. Ako je [inline]|AC|=7[/inline] i [inline]|BC|=13[/inline], onda je dužina stranice [inline]AB[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]14[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]14\sqrt3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{29}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]14[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]14\sqrt3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{29}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

12.Link zadatka Zbir svih celobrojnih rešenja nejednačine [inline]\displaystyle\frac{1}{2x^2-x-6}\lt0[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

13.Link zadatka Ako je ostatak deljenja polinoma [inline]p(x)=x^3+9x^2+ax+b[/inline] binomom [inline]x+2[/inline] jednak [inline]4[/inline], a ostatak deljenja binomom [inline]x+1[/inline] jednak [inline]-8[/inline], onda je zbir [inline]a+b[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-14[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-12[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]14[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-14[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-12[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]14[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

14.Link zadatka Zbir prva tri člana aritmetičke progresije čiji su članovi [inline]a_1,a_2,\ldots,a_{2010}[/inline] je [inline]3[/inline], a zbir poslednja tri člana tog niza je [inline]6[/inline]. Razlika te progresije jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2007}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2008}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2009}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2010}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2011}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2007}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2008}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2009}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2010}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2011}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

15.Link zadatka Ako je u razvoju [inline]\displaystyle\left(\sqrt3+\frac{1}{\sqrt3}\right)^n[/inline] odnos trećeg i četvrtog člana jednak [inline]9:10[/inline], tada je zbir svih binomnih koeficijenata u tom razvoju jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8192[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4096[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2048[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1024[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]512[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8192[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]4096[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2048[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1024[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]512[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

16.Link zadatka Zapremina prave kupe (u [inline]\text{cm}^3[/inline]) jednaka je [inline]\sqrt3\pi[/inline], a njen osni presek je pravougli trougao. Dužina izvodnice (u [inline]\text{cm}[/inline]) te kupe je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt6[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\sqrt6[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

17.Link zadatka Neka je [inline]X[/inline] skup svih petocifrenih brojeva čije cifre pripadaju skupu [inline]\{1,2,3\}[/inline] i u kojima se svaka cifra tog skupa pojavljuje bar jednom. Broj elemenata skupa [inline]X[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]147[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]90[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]150[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1024[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2^{15}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]147[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]90[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]150[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1024[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2^{15}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

18.Link zadatka Broj rešenja jednačine [inline]\displaystyle\sin x+\frac{1}{\sqrt3}\sin2x=0[/inline] na intervalu [inline](0,\pi)[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

19.Link zadatka Sva realna rešenja jednačine [inline]\sqrt{2x-4}=1+\sqrt{x+5}[/inline] pripadaju skupu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\{2,3,4\}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\{4,6,8\}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\{10,12,14\}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\{16,18,20\}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\{22,24,26\}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\{2,3,4\}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\{4,6,8\}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\{10,12,14\}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\{16,18,20\}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\{22,24,26\}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

20.Link zadatka Skup svih realnih rešenja nejednačine [inline]\log_3x\lt\log_9(x+2)[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline](1,3)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](2,3)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline](1,4)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline](0,1)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline](0,2)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline](1,3)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](2,3)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline](1,4)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline](0,1)[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline](0,2)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.