ETF MATF FON GRF FORUM

Prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

1. jul 2013.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da zaokružite „N“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0.5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, zaokruži više od jednog ili ne zaokruži ni jedan odgovor, kao i ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.
(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)

1.Link zadatka Ukupna cena dve knjige iznosi [inline]2600[/inline] dinara. Ukoliko bi se cena prve knjige uvećala za [inline]150[/inline] dinara i cena druge umanjila za [inline]150[/inline] dinara, tada bi cena druge knjige iznosila [inline]30\%[/inline] cene prve knjige. Razlika cena prve i druge knjige (u dinarima) jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1250[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1150[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1200[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1050[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1100[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1250[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1150[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1200[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1050[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]1100[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

2.Link zadatka Ako za kompleksan broj [inline]z[/inline] važi [inline]\left|z-3\right|=\left|z-3+2i\right|[/inline] i [inline]\left|z-2i\right|=\left|z+4-2i\right|[/inline], gde je [inline]i^2=-1[/inline], tada je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left|z\right|=2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left|z\right|=2\sqrt5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left|z\right|=5[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left|z\right|=3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left|z\right|=\sqrt5[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left|z\right|=2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left|z\right|=2\sqrt5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left|z\right|=5[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left|z\right|=3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\left|z\right|=\sqrt5[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

3.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle a\ne-\frac{1}{2}[/inline] i [inline]\left|a\right|\ne2[/inline], onda je izraz [inline]\displaystyle\left(\frac{2a+1}{a+2}-\frac{4a+2}{4-a^2}\right):\frac{2a+1}{a-2}+\left(\frac{a+2}{2}\right)^{-1}[/inline] identički jednak izrazu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a+2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{a+2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]a[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a+2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{a+2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]a[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

4.Link zadatka Neka je [inline]\displaystyle f\left(x\right)=\frac{1-x}{1+x}[/inline] za [inline]x\ne-1[/inline] i [inline]\displaystyle g\left(x\right)=\frac{1}{x^2+1}[/inline]. Tada je vrednost [inline]f^{-1}\bigl(g\left(0\right)\bigr)[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

5.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\left[6^2+9\cdot\left(5.25-10\cdot\left(0.5\right)^3\right)+\left(\frac{5}{2}:\frac{\left(25\right)^{1/2}}{6}\right)^2\right]^{1/4}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

6.Link zadatka Realno rešenje jednačine [inline]\sqrt{3x+2}-\sqrt{2x-2}=\sqrt x[/inline] pripada intervalu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(2,3\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(0,1\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(3,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(1,2\right][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-\infty,0\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(2,3\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(0,1\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(3,+\infty\right)[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\left(1,2\right][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-\infty,0\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

7.Link zadatka Proizvod svih realnih rešenja jednačine [inline]2+4^{\sqrt{x^2-3}+x-3}=6\cdot2^{\sqrt{x^2-3}+x-4}[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{19}{2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{19}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{19}{2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{19}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

8.Link zadatka Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine [inline]\displaystyle\frac{4x^2-5x-39}{x^2-x-12}\le3[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

9.Link zadatka Ako je [inline]a=225^{\frac{1}{2}-\log_{15}\sqrt[4]9}[/inline], onda je [inline]\left(a-4\right)^a[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]64[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]64[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

10.Link zadatka Neka su [inline]x_1[/inline] i [inline]x_2[/inline] rešenja jednačine [inline]x^2+3x+m=0[/inline]. Vrednost realnog parametra [inline]m[/inline] za koju izraz [inline]x_1^3x_2+x_2^3x_1[/inline] dostiže maksimalnu vrednost pripada intervalu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left[2,3\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left[1,2\right)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left[4,5\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left[3,4\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left[0,1\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\left[2,3\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left[1,2\right)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left[4,5\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left[3,4\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left[0,1\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

11.Link zadatka U trouglu [inline]ABC[/inline] je [inline]AB=6\text{ cm}[/inline], [inline]AC=5\text{ cm}[/inline] i [inline]AD=4\text{ cm}[/inline], gde je [inline]D[/inline] podnožje visine iz temena [inline]A[/inline]. Dužina poluprečnika opisane kružnice trougla [inline]ABC[/inline] (u [inline]\text{cm}[/inline]) jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{15}{4}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{17}{4}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{15}{4}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{17}{4}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

12.Link zadatka Oko prave pravilne četvorostrane prizme zapremine [inline]128\text{ cm}^3[/inline] opisan je kružni valjak tako da osnove prizme pripadaju odgovarajućim osnovama valjka. Zapremina tog valjka (u [inline]\text{cm}^3[/inline]) iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]64\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]32\sqrt3\pi[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]48\pi[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]72\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]56\pi[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]64\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]32\sqrt3\pi[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]48\pi[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]72\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]56\pi[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

13.Link zadatka Data je geometrijska progresija [inline]a_1,a_2,a_3,\ldots[/inline] Ako je [inline]\displaystyle a_1+a_7=\frac{65}{16}[/inline] i [inline]\displaystyle a_2+a_8=\frac{65}{32}[/inline], onda je [inline]\displaystyle\frac{a_3}{a_{13}}[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2^{12}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2^{10}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2^{13}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2^{-12}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2^{-10}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2^{12}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]2^{10}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2^{13}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2^{-12}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2^{-10}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

14.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{\cos100^\circ+\sin50^\circ}{\sin200^\circ}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

15.Link zadatka Neka je [inline]ax+b[/inline] ostatak koji se dobija deljenjem polinoma [inline]P\left(x\right)=x^{2013}-64x^{2007}+65[/inline] polinomom [inline]Q\left(x\right)=x^2-3x+2[/inline]. Tada je vrednost izraza [inline]a+b[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

16.Link zadatka Ako je [inline]a[/inline] zbir svih rešenja jednačine [inline]1+\log_2\left(2^x-1\right)=\log_{2^x-1}64[/inline], onda je vrednost [inline]2^{a+3}[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]64[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]30[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]45[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]64[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]30[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]45[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

17.Link zadatka Zbir svih rešenja jednačine [inline]\displaystyle\cos^2\frac{x}{2}+\cos^2x=\frac{1}{2}[/inline] koja pripadaju intervalu [inline]\left(\pi,2\pi\right)[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9\pi}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{17\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{11\pi}{4}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{13\pi}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9\pi}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{17\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{11\pi}{4}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{13\pi}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

18.Link zadatka Broj svih permutacija slova reči [inline]\text{MUZIKA}[/inline] kod kojih se na poslednja tri mesta nalazi bar jedan suglasnik jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]702[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]684[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]630[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]660[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]648[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]702[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]684[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]630[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]660[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]648[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

19.Link zadatka Tačka [inline]\displaystyle A\left(5,\frac{15}{2}\right)[/inline] i žiže elipse [inline]\displaystyle\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1[/inline] su temena trougla [inline]ABC[/inline]. Obim datog trougla je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]36[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]34[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]28[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]30[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]36[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]34[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]28[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]30[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

20.Link zadatka U razvoju [inline]\left(\sqrt[33]{31}+\sqrt[9]7\right)^{2013}[/inline] broj članova koji su celi brojevi jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]7[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]22[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]21[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]14[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]7[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]22[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]21[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]14[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.