ETF MATF FON GRF FORUM

Prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

5. septembar 2013.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da zaokružite „N“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0.5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, zaokruži više od jednog ili ne zaokruži ni jedan odgovor, kao i ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.
(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)

1.Link zadatka Knjiga najpre pojeftini za [inline]10\%[/inline], a zatim za još [inline]20\%[/inline]. Ako nova cena knjige iznosi [inline]1116[/inline] dinara, onda je prvobitna cena knjige (u dinarima) iznosila:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1600[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1550[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1500[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1560[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1580[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1600[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]1550[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1500[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1560[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1580[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

2.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle z=\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2013}[/inline], gde je [inline]i^2=-1[/inline], onda je [inline]\text{Re}\left(\overline z\right)+\text{Im}\left(\overline z\right)[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

3.Link zadatka Ako je [inline]\left|a\right|\ne\left|b\right|[/inline], onda je izraz [inline]\displaystyle\frac{a^4-b^4}{a^2+b^2}:\frac{a-b}{a+b}-\left(a-b\right)^2[/inline] identički jednak izrazu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-2ab[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2\left(a^2+b^2\right)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]a^2+b^2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4ab[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-4ab[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-2ab[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2\left(a^2+b^2\right)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]a^2+b^2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]4ab[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-4ab[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

4.Link zadatka Neka je [inline]\displaystyle f\left(x\right)=\frac{5-x^2}{2x}[/inline] i [inline]\displaystyle g\left(x\right)=5\cdot f\left(x\right)+f\left(\frac{1}{x}\right)[/inline], za [inline]x\ne0[/inline]. Tada je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle g\left(x\right)=\frac{12}{x}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle g\left(x\right)=\frac{25}{2}x[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]g\left(x\right)=12x[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle g\left(x\right)=\frac{25}{2x}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle g\left(x\right)=\frac{10}{x}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\displaystyle g\left(x\right)=\frac{12}{x}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle g\left(x\right)=\frac{25}{2}x[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]g\left(x\right)=12x[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle g\left(x\right)=\frac{25}{2x}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle g\left(x\right)=\frac{10}{x}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

5.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\left(\sqrt{\left(-7\right)^2}-\sqrt{\left(-3\right)^2}\right)^{-2}\cdot\frac{\left(\frac{1}{9}\right)^{-2}-1}{0.3125\cdot\left(2:\frac{3}{10}-2\frac{2}{3}\right)}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-16[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-16[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

6.Link zadatka Presečna tačka pravih [inline]p\colon2x+3y-5=0[/inline] i [inline]q\colon x+5y+8=0[/inline] je centar, a prava [inline]t\colon x-y+2=0[/inline] je tangenta kružnice [inline]k[/inline]. Dužina poluprečnika kružnice [inline]k[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]6\sqrt2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]12\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{12}{\sqrt{58}}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5\sqrt2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]6\sqrt2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]12\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{12}{\sqrt{58}}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5\sqrt2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

7.Link zadatka Neka su [inline]x_1[/inline] i [inline]x_2[/inline] rešenja jednačine [inline]x^2+4\left(m-1\right)x-m^2-1=0[/inline], [inline]m\in\mathbb{R}[/inline]. Ako je [inline]\left(1-x_1\right)\left(1-x_2\right)\ge0[/inline], tada vrednost parametra [inline]m[/inline] pripada skupu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(2,4\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(-\infty,0\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(0,1\right][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(1,2\right][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(4,+\infty\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(2,4\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(-\infty,0\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(0,1\right][/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\left(1,2\right][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(4,+\infty\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

8.Link zadatka Proizvod najvećeg i najmanjeg celobrojnog rešenja nejednačine [inline]\left(3+2\sqrt2\right)^x+\left(3-2\sqrt2\right)^x\le34[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]-4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

9.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle a=\frac{\log_25}{\log_425}+\log_8\sqrt[3]{512}[/inline], onda je vrednost izraza [inline]\left(1+a\right)^{\frac{1}{a}}[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\sqrt[4]5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt[3]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt[5]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\sqrt[4]5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt[3]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt[5]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

10.Link zadatka U paralelogramu, obima [inline]20\text{ cm}[/inline] i površine [inline]12\sqrt3\text{ cm}^2[/inline], jedan unutrašnji ugao jednak je [inline]60^\circ[/inline]. Dužina manje dijagonale datog paralelograma (u [inline]\text{cm}[/inline]) jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2\sqrt{13}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4\sqrt3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\sqrt7[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt{11}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt5[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2\sqrt{13}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4\sqrt3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]2\sqrt7[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt{11}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt5[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

11.Link zadatka Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine [inline]\sqrt{-x^2-x+12}<3-x[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]7[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]7[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

12.Link zadatka Broj različitih realnih rešenja jednačine [inline]2^{\log_4\left(x^4+\frac{1}{2}\right)}+\sqrt2^{\log_2\left(x^4+\frac{1}{2}\right)}=2[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

13.Link zadatka Ako je zbir prvih deset članova aritmetičkog niza jednak [inline]25[/inline], a treći član niza jednak [inline]5[/inline], tada je proizvod prva dva člana datog niza jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]42[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]30[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]20[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]42[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]30[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]20[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

14.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{\sqrt5}[/inline] i [inline]\displaystyle\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi[/inline], onda je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{2}{5}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{3}{5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{\sqrt2}{5}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{\sqrt3}{5}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{1}{5}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{2}{5}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{3}{5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{\sqrt2}{5}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{\sqrt3}{5}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\cos\alpha=\frac{1}{5}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

15.Link zadatka Ako polinom [inline]P\left(x\right)=x^4-x^3+ax^2+bx+c[/inline] pri deljenju sa polinomom [inline]Q\left(x\right)=x^3+2x^2+3x+1[/inline] daje ostatak [inline]R\left(x\right)=3x^2-2x+1[/inline], tada je vrednost izraza [inline]\left(a+b\right)\cdot c[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]30[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-30[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]20[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]10[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-10[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]30[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-30[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]20[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]10[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-10[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

16.Link zadatka Zapremina prave pravilne četvorostrane piramide iznosi [inline]36\sqrt2\text{ cm}^3[/inline], a veličina ugla između bočne ivice i ravni osnove piramide je [inline]45^\circ[/inline]. Površina date piramide (u [inline]\text{cm}^2[/inline]) jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]9\left(3\sqrt3+4\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]36\left(\sqrt3+1\right)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]80[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]20\left(\sqrt3+1\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]32\left(\sqrt6+1\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]9\left(3\sqrt3+4\right)[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]36\left(\sqrt3+1\right)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]80[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]20\left(\sqrt3+1\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]32\left(\sqrt6+1\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

17.Link zadatka Zbir svih rešenja jednačine [inline]2+\sin2x=\left(\sin x-\cos x\right)^2[/inline] koja pripadaju intervalu [inline]\displaystyle\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4\pi}{3}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7\pi}{4}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3\pi}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4\pi}{3}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7\pi}{4}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3\pi}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

18.Link zadatka Neka je [inline]S[/inline] skup svih trocifrenih brojeva koji u dekadnom zapisu imaju cifru [inline]0[/inline], a nemaju cifru [inline]9[/inline]. Broj svih podskupova skupa [inline]S[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]16^{35}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]16^{32}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]16^{33}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]16^{36}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]16^{34}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]16^{35}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]16^{32}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]16^{33}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]16^{36}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]16^{34}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

19.Link zadatka Zbir najmanje i najveće vrednosti funkcije [inline]f\left(x\right)=x^5-5x^3-20x-48[/inline] na segmentu [inline]\left[0,4\right][/inline] iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]576[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]480[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]528[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]624[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]432[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]576[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]480[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]528[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]624[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]432[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

20.Link zadatka U razvoju [inline]\left(xy^{\frac{1}{4}}+yx^{\frac{2}{3}}\right)^{2013}[/inline] broj članova koji su oblika [inline]M\cdot x^ay^b[/inline], gde su [inline]M[/inline], [inline]a[/inline] i [inline]b[/inline] celi brojevi, jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]335[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]336[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]504[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]169[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]168[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]335[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]336[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]504[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]169[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]168[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.