ETF MATF FON GRF FORUM

Prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

8. jul 2014.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da zaokružite „N“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0.5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, zaokruži više od jednog ili ne zaokruži ni jedan odgovor, kao i ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.
(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)

1.Link zadatka Neka je [inline]f\left(x\right)=x^2+1[/inline] i [inline]g\left(x\right)=3x-2[/inline]. Tada je vrednost [inline]f\left(g^{-1}\left(4\right)\right)-g^{-1}\bigl(f\left(3\right)\bigr)[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

2.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\left[4^{-1}\cdot\left(\frac{1}{25}\right)^{-1/2}+\left(\sqrt{\left(-2\right)^2}-1.8\right)^{-1}\right]^{1/2}\cdot\left(\sqrt[3]{\left(-1\right)^3}+2.2\right)[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{8}{5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{5}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{8}{5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{5}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

3.Link zadatka Ako je [inline]a=\log_{\sqrt2}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]3^{\log_{\sqrt3}27}[/inline], onda je vrednost izraza [inline]\left(a+9\right)^{a+\frac{9}{2}}[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{16}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{4}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{16}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{4}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

4.Link zadatka Proizvod svih realnih rešenja jednačine [inline]\sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{5}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{6}{5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{2}{5}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{5}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{5}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{5}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{6}{5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{2}{5}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{5}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{5}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

5.Link zadatka Na sajmu knjiga prvog dana je prodato [inline]40\%[/inline] knjiga manje nego drugog dana, a trećeg za četvrtinu manje nego prvog i drugog dana zajedno. Ako je prva tri dana ukupno prodato [inline]10500[/inline] knjiga, onda je prvog dana ovog sajma prodato:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2700[/inline] knjiga;      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2100[/inline] knjiga;      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2250[/inline] knjiga;      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2400[/inline] knjiga;      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2550[/inline] knjiga;              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2700[/inline] knjiga;      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2100[/inline] knjiga;      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]2250[/inline] knjiga;      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2400[/inline] knjiga;      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2550[/inline] knjiga;              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

6.Link zadatka Za [inline]a>0[/inline], [inline]b>0[/inline] i [inline]a\ne b[/inline], izraz [inline]\displaystyle\left(\frac{1}{\sqrt a-\sqrt b}-\frac{2\sqrt a}{\sqrt{a^3}+\sqrt{b^3}}:\frac{\sqrt a-\sqrt b}{a-\sqrt{ab}+b}\right)\cdot\left(a+b+2\sqrt{ab}\right)[/inline] identički je jednak izrazu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt a+\sqrt b[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a-b}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-\sqrt a-\sqrt b[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt b[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt a[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt a+\sqrt b[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a-b}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]-\sqrt a-\sqrt b[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt b[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt a[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

7.Link zadatka Ako za kompleksan broj [inline]z[/inline] važi [inline]\displaystyle\frac{\left|z-1+i\right|}{\left|z-2+2i\right|}=1[/inline] i [inline]\displaystyle\frac{\left|z\right|}{\left|z-1-i\right|}=1[/inline], gde je [inline]i^2=-1[/inline], tada je [inline]\text{Im}\left(i\cdot\overline z\right)[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

8.Link zadatka Skup svih realnih rešenja nejednačine [inline]3\cdot81^x+2\cdot16^x\le5\cdot36^x[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\left[-\frac{4}{9},0\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left[-1,0\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\left[-\frac{1}{3},0\right][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\left[-\frac{2}{3},0\right][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\left[-\frac{1}{2},0\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\left[-\frac{4}{9},0\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left[-1,0\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\left[-\frac{1}{3},0\right][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\left[-\frac{2}{3},0\right][/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\left[-\frac{1}{2},0\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

9.Link zadatka Zbir prvih devet članova aritmetičke progresije je za [inline]164[/inline] veći od zbira prvih pet članova te progresije. Ako je deveti član za [inline]14[/inline] manji od dvostruke vrednosti šestog člana, onda je proizvod prva dva člana date progresije jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-12[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-16[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]20[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-12[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-16[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]20[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

10.Link zadatka Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine [inline]\displaystyle\frac{x^2-5x-5}{2x^2+x-10}<-1[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

11.Link zadatka Zbir najvećeg negativnog i najmanjeg pozitivnog rešenja jednačine [inline]\cos^4x-\sin^4x=1+\sin x[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-\pi[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-\pi[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

12.Link zadatka Neka je [inline]P\left(x\right)=x^5+ax^3+bx[/inline] i [inline]Q\left(x\right)=x^2+2x+1[/inline], gde su [inline]a[/inline] i [inline]b[/inline] realni brojevi. Ako je polinom [inline]P[/inline] deljiv polinomom [inline]Q[/inline], tada je vrednost izraza [inline]a^2+b^2[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]13[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]10[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]13[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]10[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

13.Link zadatka Osnove pravog valjka i prave kupe su krugovi poluprečnika [inline]12\text{ cm}[/inline]. Ako su zapremine valjka i kupe jednake, a visina kupe za [inline]6\text{ cm}[/inline] duža od visine valjka, onda je odnos površina valjka i kupe jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4:3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6:5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3:2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8:7[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]10:9[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4:3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6:5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3:2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8:7[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]10:9[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

14.Link zadatka Skup svih vrednosti realnog parametra [inline]m[/inline] za koje su rešenja jednačine [inline]mx^2-2mx+m-2=0[/inline] različitog znaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left[1,2\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(0,1\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(0,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left[1,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(0,2\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left[1,2\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(0,1\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(0,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left[1,+\infty\right)[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\left(0,2\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

15.Link zadatka Broj realnih rešenja jednačine [inline]\displaystyle\log\sqrt{x-2}+3\log\sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log\sqrt{x^2-4}[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

16.Link zadatka Broj svih petocifrenih brojeva deljivih sa [inline]5[/inline], koji imaju tačno jednu neparnu cifru, jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]18\cdot5^3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5^5-5^2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4\cdot5^4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]24\cdot5^3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]21\cdot5^3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]18\cdot5^3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5^5-5^2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4\cdot5^4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]24\cdot5^3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]21\cdot5^3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

17.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{\cos160^\circ-2\cos140^\circ}{\sin20^\circ\cos30^\circ}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2\sqrt3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2\sqrt3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

18.Link zadatka Ako su prave [inline]\displaystyle y=\frac{2}{3}x[/inline] i [inline]\displaystyle y=-\frac{2}{3}x[/inline] asimptote hiperbole [inline]\displaystyle\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1[/inline], a prava [inline]y=x+2\sqrt5[/inline] njena tangenta, onda je vrednost izraza [inline]a^2+b^2[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]52[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]40[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]64[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]61[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]52[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]40[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]64[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]61[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

19.Link zadatka Binomni koeficijent četvrtog člana u razvoju [inline]\left(\sqrt[5]{11}+\sqrt[11]5\right)^n[/inline] je [inline]671[/inline] puta veći od binomnog koeficijenta trećeg člana. Broj svih članova u ovom razvoju koji nisu celi brojevi jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1613[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2015[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1979[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1978[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1833[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1613[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2015[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]1979[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1978[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1833[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

20.Link zadatka Dužina stranice [inline]AB[/inline] trougla [inline]ABC[/inline] je [inline]2\sqrt6\text{ cm}[/inline], a unutrašnji ugao naspram te stranice je [inline]60^\circ[/inline]. Ako je površina datog trougla jednaka [inline]\sqrt3\text{ cm}^2[/inline], onda je zbir dužina stranica [inline]AC[/inline] i [inline]BC[/inline] (u [inline]\text{cm}[/inline]) jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4\sqrt3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]7[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4\sqrt3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]7[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.