ETF MATF FON GRF FORUM

Prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

30. jun 2015.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da zaokružite „N“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0.5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, zaokruži više od jednog ili ne zaokruži ni jedan odgovor, kao i ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.
(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)

1.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\left[\frac{1}{4}:\left(1+\frac{7}{9}\right)+0.25\right]^{-\frac{1}{2}}\cdot\left[\sqrt{\left(\frac{1}{5}-1\right)^2}+\left(\frac{20}{9}\right)^{-1}\right][/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{14}{25}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{14}{25}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{14}{25}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{14}{25}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

2.Link zadatka Ako za kompleksan broj [inline]z[/inline] važi [inline]\left|z-1\right|=\left|z+i\right|[/inline] i [inline]\left|z+1\right|=\left|z+3i\right|[/inline], [inline]i^2=-1[/inline], onda je [inline]\left(z-1\right)^{2015}[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-i[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]i[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]i-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-i[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]i[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]i-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

3.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)=2015x[/inline], [inline]x\ne1[/inline], onda je [inline]f\left(2016\right)[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2015[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2018[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2017[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2016[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2014[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2015[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2018[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]2017[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2016[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2014[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

4.Link zadatka Cena sveske iznosi [inline]20\%[/inline] od cene knjige. Nakon što su poskupele za [inline]12\%[/inline], sveska i knjiga zajedno koštaju [inline]1344[/inline] dinara. Cena sveske pre poskupljenja iznosila je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]160[/inline] dinara;      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]240[/inline] dinara;      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]200[/inline] dinara;      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]180[/inline] dinara;      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]150[/inline] dinara;              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]160[/inline] dinara;      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]240[/inline] dinara;      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]200[/inline] dinara;      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]180[/inline] dinara;      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]150[/inline] dinara;              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

5.Link zadatka Za [inline]x\in\mathbb{R}\setminus\left\{-3,0\right\}[/inline], izraz [inline]\displaystyle\left(\frac{3}{x^3-3x^2+9x}-\frac{6-x}{x^3+27}\right)\cdot\frac{x^3-9x}{x^2+9}+\frac{18}{x^3+3x^2+9x+27}[/inline] identički je jednak izrazu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{x\left(x+3\right)}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{x\left(x+3\right)}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{x-3}{x\left(x^2+9\right)}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{x+3}{x\left(x^2+9\right)}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{x+3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{x\left(x+3\right)}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{x\left(x+3\right)}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{x-3}{x\left(x^2+9\right)}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{x+3}{x\left(x^2+9\right)}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{x+3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

6.Link zadatka Ako rešenja [inline]x_1[/inline] i [inline]x_2[/inline] jednačine [inline]x^2-\sqrt2x+m-3=0[/inline] zadovoljavaju relaciju [inline]x_1^3+x_2^3=20\sqrt2[/inline], onda vrednost parametra [inline]m[/inline] pripada intervalu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(-4,-3\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(-3,-2\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(-5,-4\right][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(-2,-1\right][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-1,0\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\left(-4,-3\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(-3,-2\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(-5,-4\right][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(-2,-1\right][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-1,0\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

7.Link zadatka Kružnica sadrži tačke [inline]A\left(-1,2\right)[/inline] i [inline]B\left(3,4\right)[/inline], a centar kružnice pripada pravoj [inline]x-y-7=0[/inline]. Dužina poluprečnika te kružnice jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3\sqrt5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]7[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2\sqrt{13}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3\sqrt5[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]5\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]7[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2\sqrt{13}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

8.Link zadatka Ako je polinom [inline]P\left(x\right)=x^5-5x^4+ax^3-x^2+bx+c[/inline], [inline]a,b,c\in\mathbb{R}[/inline], deljiv polinomom [inline]Q\left(x\right)=x^3-3x^2+2x[/inline], onda je vrednost izraza [inline]a^2-b^2+c^2[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]40[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]48[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]60[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]45[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]40[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]48[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]60[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]45[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

9.Link zadatka Vrednost izraza [inline]81^{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\log_94}+25^{\log_{125}8}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]7.25[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6.75[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4.25[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5.25[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4.75[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]7.25[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6.75[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4.25[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5.25[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]4.75[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

10.Link zadatka Skup rešenja nejednačine [inline]\left(0.5\right)^{\frac{2x}{1-x}}\ge\sqrt{\left(0.25\right)^{x-6}}[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(-\infty,1\right)\cup\left[3,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(-\infty,1\right)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left[2,3\right][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(1,2\right]\cup\left[3,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-\infty,1\right)\cup\left[2,3\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(-\infty,1\right)\cup\left[3,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(-\infty,1\right)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left[2,3\right][/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\left(1,2\right]\cup\left[3,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-\infty,1\right)\cup\left[2,3\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

11.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{\sin100^\circ+\cos70^\circ}{\cos80^\circ-\cos20^\circ}[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt2}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt3}{3}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt2}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt3}{3}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

12.Link zadatka Ugao kod temena [inline]B[/inline] trougla [inline]ABC[/inline] dva puta je veći od ugla kod temena [inline]A[/inline]. Ako je [inline]\left|AC\right|=\sqrt3\text{ cm}[/inline] i [inline]\left|BC\right|=1\text{ cm}[/inline], onda je dužina stranice [inline]AB[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt5\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2.5\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2.25\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt6\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt5\text{ cm}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]2\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2.5\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2.25\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt6\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

13.Link zadatka Dat je aritmetički niz [inline]a_1,a_2,a_3,\ldots[/inline] Ako je [inline]2a_2-a_4+a_5=19[/inline] i [inline]a_6+a_7=43[/inline] onda je zbir [inline]a_{22}+a_{23}+\cdots+a_{30}[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]720[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]800[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]815[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]652[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]755[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]720[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]800[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]815[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]652[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]755[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

14.Link zadatka Proizvod svih realnih rešenja jednačine [inline]\displaystyle\log_{0.5}^2\left(4x\right)+\log_2\frac{x^2}{8}=8[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2^{-4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2^{-5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2^{-8}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2^{-6}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2^{-7}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2^{-4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2^{-5}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2^{-8}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]2^{-6}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2^{-7}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

15.Link zadatka Skup svih rešenja nejednačine [inline]\sqrt{2x^2-5x+2}>x-2[/inline] je podskup skupa:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(-\infty,2\right)\cup\left(3,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(1,3\right)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(-\infty,1\right)\cup\left[2,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(1,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-\infty,0\right)\cup\left(2,+\infty\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(-\infty,2\right)\cup\left(3,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(1,3\right)[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\left(-\infty,1\right)\cup\left[2,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(1,+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-\infty,0\right)\cup\left(2,+\infty\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

16.Link zadatka Zbir svih rešenja jednačine [inline]\displaystyle\cos\left(\frac{\pi}{4}+x\right)-\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)=\sqrt2\left(2\cos^2x-1\right)[/inline] koja pripadaju intervalu [inline]\left(0,2\pi\right)[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5\pi[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{11\pi}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9\pi}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7\pi}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5\pi[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{11\pi}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9\pi}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7\pi}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

17.Link zadatka Zbir binomnih koeficijenata drugog od početka i drugog od kraja člana razvoja binoma [inline]\left(\sqrt[5]5+\sqrt[3]3\right)^n[/inline], [inline]n\in\mathbb{N}[/inline], je [inline]4030[/inline]. Broj iracionalnih članova u tom razvoju je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1882[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1884[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1880[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1881[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1883[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1882[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1884[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1880[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]1881[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1883[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

18.Link zadatka Dužina ivice kocke je [inline]4\sqrt3\text{ cm}[/inline]. Površina preseka kocke sa ravni koja sadrži središta ivica kocke koje polaze iz istog temena jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]6\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]10\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]5\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]6\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]10\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]5\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

19.Link zadatka U sferu poluprečnika [inline]R=1\text{ cm}[/inline] upisan je valjak maksimalne zapremine. Visina tog valjka jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt2\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3\sqrt2}{2}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt3\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt3}{3}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt2\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3\sqrt2}{2}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt3\text{ cm}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt3}{3}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

20.Link zadatka Broj svih permutacija slova reči ZLATIBOR koje počinju i završavaju se samoglasnikom je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2720[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1440[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4320[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2160[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3850[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2720[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1440[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]4320[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2160[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3850[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.