ETF MATF FON GRF FORUM

Probni prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

13. jun 2015.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da zaokružite „N“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0.5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, zaokruži više od jednog, ili ne zaokruži ni jedan odgovor, kao i ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.
(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)

1.Link zadatka Vrednost izraza [inline]25^{-\frac{1}{2}+\log_{\frac{1}{5}}\sqrt3}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{15}{8}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{8}{15}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{5}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{15}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{15}{8}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{8}{15}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{5}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{15}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

2.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{\sqrt{\left(-8\right)^2}-\sqrt[3]{\left(-2\right)^3}}{\sqrt{\left(\sqrt3+2\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt3-2\right)^2}}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{5\sqrt3}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt3}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{5\sqrt3}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt3}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

3.Link zadatka Cena maline uvećana je za [inline]14\%[/inline] u odnosu na prethodnu godinu. Za novac kojim se prethodne godine moglo kupiti [inline]342\text{ kg}[/inline] malina, sada se može kupiti:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]300.96\text{ kg}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]300\text{ kg}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]294.12\text{ kg}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]328\text{ kg}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]307\text{ kg}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]300.96\text{ kg}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]300\text{ kg}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]294.12\text{ kg}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]328\text{ kg}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]307\text{ kg}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

4.Link zadatka Ako je [inline]a>0[/inline], [inline]b>0[/inline] i [inline]a\ne b[/inline], onda je izraz [inline]\displaystyle\left(\frac{\sqrt{2a}+\sqrt{2b}}{\sqrt{2a}-\sqrt{2b}}-\frac{\sqrt{2a}-\sqrt{2b}}{\sqrt{2a}+\sqrt{2b}}\right)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2b}}-\frac{1}{\sqrt{2a}}\right)[/inline] identički jednak izrazu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{a-b}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{\sqrt a+\sqrt b}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{a+b}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{a+b}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{\sqrt a+\sqrt b}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{a-b}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{\sqrt a+\sqrt b}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{a+b}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{a+b}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{\sqrt a+\sqrt b}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

5.Link zadatka Ako kompleksan broj [inline]z[/inline] zadovoljava jednačinu [inline]\left(3-i\right)z+\overline z+\text{Im}\left(z\right)=6+i[/inline], onda je [inline]\left|z\right|[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

6.Link zadatka Zbir svih rešenja nejednačine [inline]\displaystyle\frac{x^2-3x-22}{x^2-x-12}\ge2[/inline] koja su celi brojevi jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

7.Link zadatka Dve stranice pravougaonika pripadaju pravama [inline]x-y+1=0[/inline] i [inline]x+y-3=0[/inline], a centar pravougaonika je tačka [inline]S\left(3,2\right)[/inline]. Dužina dijagonale tog pravougaonika je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

8.Link zadatka Rešenje jednačine [inline]\displaystyle\frac{2^x}{5^{x-1}}+3=\frac{5^x}{2^{x-1}}[/inline] pripada intervalu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(0,1\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(-2,-1\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(1,2\right][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(2,3\right][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-1,0\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\left(0,1\right][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left(-2,-1\right][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(1,2\right][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(2,3\right][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-1,0\right][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

9.Link zadatka Rešenje jednačine [inline]\sqrt{1+4x-x^2}=x-1[/inline] pripada skupu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left\{0,1,5\right\}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left\{0,1,3\right\}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left\{0,1,2\right\}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left\{0,1,4\right\}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left\{0,1,6\right\}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left\{0,1,5\right\}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\left\{0,1,3\right\}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left\{0,1,2\right\}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left\{0,1,4\right\}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left\{0,1,6\right\}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

10.Link zadatka Ako su [inline]x_1[/inline] i [inline]x_2[/inline] rešenja jednačine [inline]x^2+\left(m-2\right)x+m=0[/inline], [inline]m\in\mathbb{R}[/inline], onda je najmanja vrednost izraza [inline]x_1^2+x_1x_2+x_2^2[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{9}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{4}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{9}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{4}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

11.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{\sin200^\circ}{\cos50^\circ-\sin100^\circ}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{4}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

12.Link zadatka Ako se drugi član rastuće geometrijske progresije [inline]a_1,a_2,a_3,\ldots[/inline] uveća za [inline]9[/inline], prva tri člana novog niza postaju uzastopni članovi neke aritmetičke progresije. Ako je [inline]a_1=2[/inline], onda je količnik [inline]\displaystyle\frac{a_5}{a_2}[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]256[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{8}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]64[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]16[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]256[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{8}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]64[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]16[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

13.Link zadatka Neka je [inline]P\left(x\right)=ax^{2014}+bx^{2015}+1[/inline] i [inline]Q\left(x\right)=x^2+2x+1[/inline]; [inline]a,b\in\mathbb{R}[/inline]. Ako je polinom [inline]P[/inline] deljiv polinomom [inline]Q[/inline], tada je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]b^2-a^2=4027[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]a^2-b^2=4029[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]b^2-a^2=4029[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]a^2-b^2=4027[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]a-b=1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]b^2-a^2=4027[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]a^2-b^2=4029[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]b^2-a^2=4029[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]a^2-b^2=4027[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]a-b=1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

14.Link zadatka Neka su [inline]x_1[/inline] i [inline]x_2[/inline] realna rešenja jednačine [inline]\displaystyle\log_x2-\log_4x+\frac{7}{6}=0[/inline]. Tada je vrednost izraza [inline]\left(x_1x_2\right)^3[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2^5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2^7[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2^3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2^4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2^6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2^5[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]2^7[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2^3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2^4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2^6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

15.Link zadatka Ako su [inline]k_1[/inline] i [inline]k_2[/inline] koeficijenti pravca tangenti na kružnicu [inline]x^2+y^2+4x-21=0[/inline] iz tačke [inline]A\left(8,5\right)[/inline], onda je proizvod [inline]k_1k_2[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{3}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{3}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{3}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{3}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

16.Link zadatka Broj svih desetocifrenih brojeva sa različitim ciframa, kod kojih je poslednja cifra deljiva sa [inline]3[/inline], jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4\cdot9![/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]25\cdot8![/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5\cdot9^9[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]33\cdot8![/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]5\cdot9![/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4\cdot9![/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]25\cdot8![/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5\cdot9^9[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]33\cdot8![/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]5\cdot9![/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

17.Link zadatka Osnovica trapeza dužine [inline]25\text{ cm}[/inline] je istovremeno prečnik kružnice opisane oko tog trapeza. Ako je dužina kraka trapeza jednaka [inline]15\text{ cm}[/inline], onda je dužina visine trapeza jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]11\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]10\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]12\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]9\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]13\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]11\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]10\text{ cm}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]12\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]9\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]13\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

18.Link zadatka U razvoju [inline]\left(\sqrt2+\sqrt[3]3\right)^n[/inline], [inline]n\in\mathbb{N}[/inline] zbir binomnih koeficijenata trećeg člana od početka i trećeg člana od kraja jednak je [inline]90[/inline]. Zbir svih članova tog razvoja koji su celi brojevi jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]64[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]7624[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]7560[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]7592[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]64[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]7624[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]32[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]7560[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]7592[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temama: LINK1 LINK2

19.Link zadatka Osnova prave piramide je pravougaonik površine [inline]\sqrt3\text{ cm}^2[/inline], čije dijagonale obrazuju ugao od [inline]60^\circ[/inline]. Ako je ugao koga zaklapaju bočne ivice sa ravni osnove piramide jednak [inline]45^\circ[/inline], onda je visina piramide (u [inline]\text{cm}[/inline]) jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt3}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt3}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

20.Link zadatka Zbir svih rešenja jednačine [inline]\cos2x+\sin x=1[/inline] koja pripadaju odsečku [inline]\left[0,\pi\right][/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{11\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\pi[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3\pi}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{11\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{6}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]2\pi[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3\pi}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)

Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.