ETF MATF FON GRF TMF FORUM

Probni prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

20. jun 2019.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da označite „N“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0,5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, označi više od jednog ili ne označi ni jedan odgovor, kao i ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.

1.Link zadatka Ako je [inline]i^2=-1[/inline], onda je [inline]\displaystyle\Biggl(\frac{\sqrt2}{2}\left(\frac{1+3i}{1+i}-1\right)\Biggr)^{2019}[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt2(1+i)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2(1-i)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{i}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt2}{2}(i-1)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt2i[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt2(1+i)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2(1-i)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{i}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt2}{2}(i-1)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt2i[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

2.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\left(\left(\frac{1}{(-2)^{(-2)^2}-2}\right)^{-2}-\left(\left(10+4^2\right):\frac{6}{81^\frac{1}{4}}\right)^2\right)^\frac{1}{3}[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

3.Link zadatka Broj prodatih knjiga na sajmu prvog dana jednak je [inline]80\%[/inline] broja prodatih knjiga drugog dana, odnosno [inline]75\%[/inline] broja prodatih knjiga trećeg dana. Ako je za sva tri dana ukupan broj prodatih knjiga [inline]430[/inline], onda je broj knjiga prodatih drugog dana:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]120[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]140[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]150[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]160[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]100[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]120[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]140[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]150[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]160[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]100[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

4.Link zadatka Izraz [inline]\displaystyle\frac{a^4-b^4}{(a+b)^2+(a-b)^2}:\frac{(a+b)^3-\left(a^3+b^3\right)}{(a+b)^2-(a-b)^2}[/inline], gde su [inline]a[/inline] i [inline]b[/inline] realni brojevi za koje važi [inline]a\ne0[/inline], [inline]b\ne0[/inline] i [inline]a\ne-b[/inline], identički je jednak izrazu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{3}(a-b)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{ab}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{a+b}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}(a+b)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a-b}{2a+2b}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{3}(a-b)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{ab}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{a+b}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}(a+b)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a-b}{2a+2b}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

5.Link zadatka Neka je [inline]\displaystyle f(x)=\frac{x-1}{x-2}[/inline], za [inline]x\ne2[/inline] i [inline]g(x)=2x+3[/inline]. Tada je vrednost [inline]f\left(g^{-1}(5)\right)[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{3}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{3}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

6.Link zadatka Skup svih realnih rešenja nejednačine [inline]\displaystyle\log_x\frac{6-5x}{4x+5}>1[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(0,\frac{1}{2}\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](0,1)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(\frac{1}{2},1\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(\frac{1}{2},+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},1\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(0,\frac{1}{2}\right)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](0,1)[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\displaystyle\left(\frac{1}{2},1\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(\frac{1}{2},+\infty\right)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},1\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

7.Link zadatka Ako je polinom [inline]P(x)=x^{2019}-2x^{2018}+ax^2+bx+c-a[/inline] deljiv polinomom [inline]x^3-3x^2+2x[/inline], onda je vrednost izraza [inline]a+c-2b[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-6[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-5[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]-6[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-5[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

8.Link zadatka Ako je [inline]\log_ba=\sqrt2[/inline], onda je [inline]\displaystyle\log_{ab}\frac{b^2}{a}[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2+2}{1-\sqrt2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2-2}{1+\sqrt2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3\sqrt2-4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3-\sqrt2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt2-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2+2}{1-\sqrt2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2-2}{1+\sqrt2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]3\sqrt2-4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3-\sqrt2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt2-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

9.Link zadatka Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine [inline]8\cdot3^{x+\sqrt x}+9^{\sqrt x+1}\ge9^x[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

10.Link zadatka Zbir svih celobrojnih vrednosti parametra [inline]m[/inline] za koje jednačina [inline]\displaystyle\frac{6x}{x+1}+\frac{mx-\frac{2}{3}}{x^2-1}=\frac{3x-1}{x-1}[/inline] nema realnih rešenja, iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]24[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]18[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]21[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]24[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]18[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]21[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

11.Link zadatka Dužine dve stranice trougla koje zaklapaju ugao od [inline]60^\circ[/inline] su [inline]5\text{ cm}[/inline] i [inline]8\text{ cm}[/inline]. Ako su [inline]r[/inline] i [inline]R[/inline], redom poluprečnici upisane i opisane kružnice oko tog trougla, onda [inline]\displaystyle\frac{r}{R}[/inline] iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{14}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{14}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{7}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{7}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{7}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{14}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{14}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{7}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{7}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{7}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

12.Link zadatka Proizvod svih realnih rešenja jednačine [inline]\displaystyle\sqrt[6]\frac{3}{2}\cdot\sqrt[3]{x-\frac{1}{x}}-\sqrt{x-\frac{1}{x}}=0[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

13.Link zadatka Ako je [inline]y=kx+n[/inline] prava simetrična pravoj koja sadrži tačke [inline]A(5,-4)[/inline] i [inline]B(3,2)[/inline] u odnosu na pravu [inline]2x-y+6=0[/inline], onda [inline]k\cdot n[/inline] iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{23}{9}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-12[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{23}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{23}{9}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-12[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{23}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

14.Link zadatka U pozitivnom rastućem aritmetičkom nizu [inline]a_1,a_2,\ldots[/inline], članovi [inline]a_1[/inline], [inline]a_2[/inline] i [inline]a_5[/inline] predstavljaju uzastopne članove nekog geometrijskog niza. Vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{a_5}{a_1}-\frac{a_8}{a_3}[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-10[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]8[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-10[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-4[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]8[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

15.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{\sin58^\circ+\cos58^\circ}{\cos107^\circ-\cos47^\circ}[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-0.5[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]-\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-0.5[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-\sqrt3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

16.Link zadatka Površina pravilne šestostrane zarubljene piramide, čija je apotema dužine [inline]10\text{ cm}[/inline], visina [inline]8\text{ cm}[/inline], a dužine ivica donje i gornje osnove su u odnosu [inline]3:1[/inline], iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]624\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]240\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]240\sqrt2\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]420\sqrt2\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]420\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]624\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]240\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]240\sqrt2\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]420\sqrt2\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]420\sqrt3\text{ cm}^2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

17.Link zadatka U razvoju [inline]\left(\sqrt[3]5-\sqrt[5]3\right)^{2019}[/inline] broj članova koji su negativni celi brojevi jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]67[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]68[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]135[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]134[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]67[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]68[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]135[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]134[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

18.Link zadatka U pravu kupu čiji je poluprečnik osnove [inline]1\text{ cm}[/inline] i visina [inline]3\text{ cm}[/inline] je upisan valjak maksimalne površine. Zapremina tog valjka iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3\pi}{8}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{45\pi}{64}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{15\pi}{32}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{27\pi}{64}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{25\pi}{32}\text{ cm}^3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3\pi}{8}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{45\pi}{64}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{15\pi}{32}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{27\pi}{64}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{25\pi}{32}\text{ cm}^3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

19.Link zadatka Zbir svih rešenja jednačine [inline]\sin x+\sin5x=\sin3x[/inline] koja pripadaju intervalu [inline](0,\pi)[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{11\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4\pi}{3}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{11\pi}{6}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4\pi}{3}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]2\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5\pi}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

20.Link zadatka Broj svih desetocifrenih brojeva deljivih sa [inline]5[/inline] koji u zapisu sadrže tačno dve cifre [inline]0[/inline] i sadrže osam različitih cifara među kojima nije cifra [inline]1[/inline], jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]64\cdot7![/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]92\cdot7![/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]92\cdot8![/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]82\cdot7![/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]60\cdot8![/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]64\cdot7![/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]92\cdot7![/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]92\cdot8![/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]82\cdot7![/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]60\cdot8![/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.