ETF MATF FON GRF FORUM

Prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

30. jun 2020.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da označite „N“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0.5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, označi više od jednog ili ne označi ni jedan odgovor, kao i ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.
(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)

1.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{\left(\sqrt{3^4}+\sqrt[3]{3^6}\right)\cdot3^{-2}+3^0}{\sqrt[5]{(-3)^5}-\sqrt[4]{(-3)^4}}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{3}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{3}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{2}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

2.Link zadatka Za [inline]a\ne0[/inline], [inline]b\ne0[/inline] i [inline]a\ne-b[/inline], izraz [inline]\displaystyle\left(\frac{a^{-1}}{b^{-1}}+\frac{b^{-2}}{a^{-2}}\right)^{-1}\cdot\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}-1\right)+\frac{1}{b}:\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)[/inline] je identički jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{b}{a+b}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{b-a}{a+b}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a}{a+b}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{b}{a+b}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{b-a}{a+b}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a}{a+b}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

3.Link zadatka Neka je [inline]\displaystyle f\left(\frac{x}{1-x}\right)=\frac{x}{2}[/inline] za [inline]x\ne1[/inline] i [inline]g(x)=f(x)+f(-x)[/inline] za [inline]x\ne\pm1[/inline]. Tada je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{x^2+1}{x^2-1}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{x^2}{1-x^2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{2x}{1-x^2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{2x}{x^2-1}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{x^2}{x^2-1}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{x^2+1}{x^2-1}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{x^2}{1-x^2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{2x}{1-x^2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{2x}{x^2-1}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle g(x)=\frac{x^2}{x^2-1}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

4.Link zadatka Ako je [inline]|z|+\overline z=3+i\sqrt3[/inline], [inline]i^2=-1[/inline], onda je [inline](z-1)^{2020}[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-3^{1010}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3^{1010}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3^{2020}i[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3^{2020}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-3^{1010}i[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-3^{1010}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]3^{1010}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3^{2020}i[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3^{2020}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-3^{1010}i[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

5.Link zadatka Zbir tri prirodna broja je [inline]1995[/inline]. Ako je prvi broj za [inline]30\%[/inline] veći od drugog, a drugi za [inline]30\%[/inline] veći od trećeg, onda je drugi broj jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]605[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]635[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]650[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]665[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]620[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]605[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]635[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]650[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]665[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]620[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

6.Link zadatka Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine [inline]\displaystyle\frac{x^2+2x-15}{x^2+5x+6}\le-1[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

7.Link zadatka Ostatak koji se dobija deljenjem polinoma [inline]P(x)=x^{2020}+2x^{2019}-1[/inline] polinomom [inline]Q(x)=x^3+x^2+x+1[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2x^2-2x-2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2x^2+2x+2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]x^2+2x+1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2x^2-2x-2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-x^2-2x-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2x^2-2x-2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2x^2+2x+2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]x^2+2x+1[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]-2x^2-2x-2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-x^2-2x-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

8.Link zadatka Vrednost izraza [inline]7^{\large\frac{2-\log_{14}7}{\log_{14}49}}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2\sqrt7[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]7\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\sqrt{14}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt7[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt{14}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]2\sqrt7[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]7\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\sqrt{14}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt7[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt{14}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

9.Link zadatka Neka su [inline]x_1[/inline] i [inline]x_2[/inline] rešenja jednačine [inline]2x^2+2mx-m-4=0[/inline]. Zbir svih celobrojnih vrednosti parametra [inline]m[/inline] za koje važi [inline]x_1\lt0[/inline] i [inline]x_2>1[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]-5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

10.Link zadatka Razlika najvećeg i najmanjeg rešenja jednačine [inline]6^{3x^2}-3^{2x^2+1}\cdot4^{x^2}+3^{x^2+1}\cdot2^{x^2}=126[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]18[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]6[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]18[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

11.Link zadatka Skup svih rešenja nejednačine [inline]\displaystyle\sqrt{\frac{9}{x^2}-3}>1+\frac{3}{x}[/inline] je podskup skupa:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline][-1,+\infty)[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](-2,0)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(-\sqrt2,2\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline](-\infty,-1][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-\sqrt3,\sqrt3\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline][-1,+\infty)[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline](-2,0)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(-\sqrt2,2\right)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline](-\infty,-1][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(-\sqrt3,\sqrt3\right)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

12.Link zadatka Proizvod svih rešenja jednačine [inline]\displaystyle\frac{1}{1-\log_x16}+\frac{4}{1+\log_x4}=1[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]16[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

13.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle\cos2\alpha=\sin\alpha+\frac{5}{8}[/inline] i [inline]\displaystyle\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)[/inline], onda je vrednost [inline]\cos\alpha[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{2\sqrt2}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{7}{8}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{2\sqrt6}{5}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt3}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt{15}}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{2\sqrt2}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{7}{8}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{2\sqrt6}{5}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt3}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{\sqrt{15}}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

14.Link zadatka Neka su [inline]AA_1[/inline] i [inline]CC_1[/inline] težišne duži i [inline]CC'[/inline] visina trougla [inline]ABC[/inline]. Ako je [inline]\angle BAC=45^\circ[/inline] i [inline]|AB|=3\cdot|CC'|[/inline], onda je [inline]|AA_1|:|CC_1|[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2:1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\sqrt{17}:2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt{17}:\sqrt5[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3:2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4:\sqrt5[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2:1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\sqrt{17}:2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\sqrt{17}:\sqrt5[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3:2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4:\sqrt5[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

15.Link zadatka Za članove geometrijskog niza [inline]a_1,a_2,a_3,\ldots[/inline], čiji su svi članovi pozitivni, važi [inline]a_3^3+a_7=2a_4^2[/inline] i [inline]a_5=2a_2+3a_3[/inline]. Zbir prvih deset članova ovog niza je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5^{10}-1}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3^{10}-1}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2^{10}-1}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2^{10}-1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3^{10}-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5^{10}-1}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3^{10}-1}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2^{10}-1}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]2^{10}-1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3^{10}-1[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

16.Link zadatka Zbir poluprečnika svih kružnica koje sadrže tačke [inline]\displaystyle A\left(\frac{3}{5},\frac{6}{5}\right)[/inline] i [inline]B(-1,2)[/inline] i dodiruju pravu [inline]x=1[/inline] iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

17.Link zadatka Jednakokraki trapez, čije su osnovice dužina [inline]10\text{ cm}[/inline] i [inline]4\text{ cm}[/inline], rotira oko srednje linije trapeza. Ako je zapremina tako dobijenog tela [inline]36\pi\text{ cm}^3[/inline], njegova površina je jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]50\pi\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]56\pi\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]45\pi\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]40\pi\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]48\pi\text{ cm}^2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]50\pi\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]56\pi\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]45\pi\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]40\pi\text{ cm}^2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]48\pi\text{ cm}^2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

18.Link zadatka Broj svih rešenja jednačine [inline]2\text{ tg}^2x\cos x-\text{tg }x+2\sin x=1[/inline] na intervalu [inline](-\pi,\pi)[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

19.Link zadatka Zbir prva tri binomna koeficijenta u razvoju [inline]\displaystyle\left(\frac{\sqrt[3]y}{x}-\frac{\sqrt x}{y}\right)^n[/inline], [inline]x>0[/inline], [inline]y\ne0[/inline] iznosi [inline]121[/inline]. Član razvoja koji sadrži [inline]x^3[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-455x^3y^{-11}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]105x^3y^{-11}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1365x^3y^{-12}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-455x^3y^{-12}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]455x^3y^{-11}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-455x^3y^{-11}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]105x^3y^{-11}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1365x^3y^{-12}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-455x^3y^{-12}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]455x^3y^{-11}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

20.Link zadatka Broj svih neparnih šestocifrenih brojeva sa međusobno različitim ciframa, u kojima su [inline]1[/inline] i [inline]2[/inline] susedne cifre, jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]7650[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]7440[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]7560[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]7470[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]7680[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]7650[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]7440[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]7560[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]7470[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]7680[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.