ETF MATF FON GRF TMF FORUM

Probni prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

25. jun 2020.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da označite „N“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0.5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, označi više od jednog ili ne označi ni jedan odgovor, kao i ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.

1.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\sqrt{\left(\frac{3.25-2.875:0.5}{1.45-0.75\cdot1.6}\right)^{-2}}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]10[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{10}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{\sqrt{10}}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt{10}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]10[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{10}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{\sqrt{10}}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt{10}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

2.Link zadatka Ako je [inline]|z+1|^2+z-\overline z=1+2i[/inline], [inline]i^2=-1[/inline], onda je [inline]z^{2020}[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2^{1010}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2^{2020}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2^{1010}i[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2^{1010}i[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-2^{1010}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2^{1010}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2^{2020}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2^{1010}i[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2^{1010}i[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]-2^{1010}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

3.Link zadatka U sali [inline]A[/inline] je raspoređeno [inline]25\%[/inline] učenika manje nego u sali [inline]B[/inline], odnosno [inline]30\%[/inline] učenika više nego u sali [inline]C[/inline]. Ako je u sali [inline]C[/inline] raspoređeno [inline]30[/inline] učenika, onda je u sali [inline]B[/inline] raspoređeno (učenika):
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]48[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]45[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]50[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]55[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]52[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]48[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]45[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]50[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]55[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]52[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

4.Link zadatka Ako je [inline]f(x)=5x-1[/inline] i [inline]\displaystyle g(x)=f^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)[/inline], onda je [inline]g^{-1}(0)\cdot g^{-1}(1)[/inline] jednako ([inline]f^{-1}[/inline] i [inline]g^{-1}[/inline] su inverzne funkcije funkcijama [inline]f[/inline] i [inline]g[/inline]):
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-36[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]36[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-12[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]-36[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]36[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-12[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

5.Link zadatka Ako je [inline]|a|\ne|b|[/inline], onda je izraz [inline]\displaystyle\frac{a^2-b^2}{a^3-b^3}:\frac{a+b}{a^3+2\left(a^2b+ab^2\right)+b^3}[/inline] identički jednak izrazu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]a+b[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a-b}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a+b}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2ab[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]a-b[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]a+b[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a-b}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{a+b}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2ab[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]a-b[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

6.Link zadatka Ako je [inline]a=\sqrt[4]{11}^{\log_{121}256}-\log_{\sqrt5}\sqrt[4]{625}[/inline], onda je vrednost izraza [inline](a+2)^{a+1}[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

7.Link zadatka Broj svih celobrojnih rešenja jednačine [inline]x^2+\sqrt{x^2-3x+5}=3x+7[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

8.Link zadatka Ako je [inline]4-2i[/inline] jedno rešenje jednačine [inline]x^4+92x^3-881x^2+2808x-2020=0[/inline], onda je zbir svih realnih rešenja date jednačine jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]100[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-100[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-101[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]101[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]100[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]-100[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-101[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]101[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

9.Link zadatka Proizvod svih vrednosti realnog parametra [inline]m[/inline], za koje jednačina [inline]\displaystyle2x+\frac{m^2-1}{x}=1[/inline] ima tačno jedno rešenje, jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{9}{4}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{8}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{9}{8}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{4}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{9}{4}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{8}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{9}{8}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{4}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

10.Link zadatka Skup svih rešenja nejednačine [inline]36\cdot4^{x-1}+45\cdot2^x\cdot3^{x-2}\ge4\cdot9^x[/inline] je podskup skupa:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline](-\infty,1]\cup[2,3][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](-3,3)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline](-2,4)[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline](-\infty,3)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline](-\infty,0]\cup[1,3][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline](-\infty,1]\cup[2,3][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](-3,3)[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline](-2,4)[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline](-\infty,3)[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline](-\infty,0]\cup[1,3][/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

11.Link zadatka Broj svih rešenja jednačine [inline]\log_x\left(x^3+1\right)\cdot\log_{x+1}x=2[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

12.Link zadatka Površina trougla je [inline]264\text{ cm}^2[/inline], a dužine stranica tog trougla su u odnosu [inline]11:13:20[/inline]. Obim datog trougla je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]78\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]84\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]88\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]66\sqrt2\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]80\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]78\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]84\text{ cm}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]88\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]66\sqrt2\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]80\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

13.Link zadatka Razlika najvećeg i najmanjeg rešenja nejednačine [inline]\left|x^2-3x+1\right|\le x-1[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

14.Link zadatka Neka su [inline]a_1[/inline], [inline]a_2[/inline], [inline]a_3[/inline] i [inline]a_4[/inline] uzastopni članovi rastućeg aritmetičkog niza čija je razlika [inline]d[/inline]. Ako su [inline]a_1+5[/inline], [inline]a_2+6[/inline], [inline]a_3+9[/inline] i [inline]a_4+15[/inline] uzastopni članovi geometrijskog niza, onda je [inline]a_1\cdot d[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]25[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]25[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]9[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

15.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{3}[/inline], [inline]\displaystyle\pi\lt\alpha\lt\frac{3\pi}{2}[/inline], onda je vrednost [inline]\sin2\alpha[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{27}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{9}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4\sqrt2}{27}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt2}{9}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4\sqrt2}{9}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{27}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt2}{9}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4\sqrt2}{27}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt2}{9}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4\sqrt2}{9}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

16.Link zadatka Zbir binomnih koeficijenata u razvoju [inline]\displaystyle\left(\frac{2}{x}-\sqrt[3]{x^2}\right)^n[/inline], [inline]x\ne0[/inline] iznosi [inline]2^{30}[/inline]. Član razvoja koji ne sadrži [inline]x[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle2^{12}\cdot{30\choose12}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-2^{18}\cdot{30\choose18}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-2^{12}\cdot{30\choose12}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle2^{18}\cdot{30\choose18}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-2^6\cdot{30\choose6}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\displaystyle2^{12}\cdot{30\choose12}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-2^{18}\cdot{30\choose18}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-2^{12}\cdot{30\choose12}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle2^{18}\cdot{30\choose18}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-2^6\cdot{30\choose6}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

17.Link zadatka Broj parnih sedmocifrenih brojeva sa međusobno različitim ciframa je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]41\cdot7620[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]43\cdot7620[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]37\cdot7620[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]41\cdot6720[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]43\cdot6720[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]41\cdot7620[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]43\cdot7620[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]37\cdot7620[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]41\cdot6720[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]43\cdot6720[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

18.Link zadatka Broj svih rešenja jednačine [inline]1+2\sin x+\sqrt3\sin x\cos x=\cos^2x[/inline] na intervalu [inline](-\pi,2\pi][/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]5[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

19.Link zadatka Neka je [inline]A[/inline] tačka na elipsi [inline]\displaystyle\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1[/inline] koja je na najmanjem rastojanju od prave [inline]y=-x+12[/inline]. Površina trougla čija su temena tačka [inline]A[/inline] i žiže date elipse iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]10[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{21}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]11[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]10[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{21}{2}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]11[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]12[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

20.Link zadatka U pravilnoj četvorostranoj piramidi površine [inline]4+4\sqrt2\text{ cm}^2[/inline], ugao između osnove i bočnih strana je [inline]45^\circ[/inline]. Jedno teme osnove i središta bočnih ivica obrazuju novu piramidu čija je zapremina:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{6}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{3}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{4}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{8}\text{ cm}^3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{6}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{3}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{4}\text{ cm}^3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{8}\text{ cm}^3[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.

Obrađeno u temi: LINK


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.