ETF MATF FON GRF FORUM

Probni prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

20. jun 2021.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po [inline]5[/inline] poena. Ukoliko ne želite da se opredelite za jedan od prvih pet ponuđenih odgovora možete da označite „N“, što se vrednuje sa [inline]0[/inline] poena. Za pogrešan odgovor se oduzima [inline]0.5[/inline] poena. Ako se, za konkretan zadatak, označi više od jednog ili ne označi nijedan odgovor, kao i ako se na bilo koji način nepravilno označi odgovor, oduzima se [inline]1[/inline] poen.
(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)

1.Link zadatka Na prvoj polici se nalazi [inline]30\%[/inline] više knjiga nego na drugoj polici, a kada se tri knjige premeste sa prve na drugu policu tada se na svakoj od njih nalazi jednak broj knjiga. Ukupan broj knjiga na ove dve police je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]46[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]30[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]60[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]23[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]69[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]46[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]30[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]60[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]23[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]69[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

2.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\sqrt{\left(-\frac{4}{3}\right)^2}\cdot\left(\left(\frac{3}{2}\right)^4-2\right)^{1/2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{-1}[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{3}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{3}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

3.Link zadatka Za [inline]a\ne1+3b[/inline], izraz [inline]\displaystyle\frac{1-a^2+6ab-9b^2}{1-a+3b}-(1+a)(1-3b)[/inline] je identički jednak izrazu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1-a+3ab[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3ab[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1+a+3ab[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1-a-3ab[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1+a-3b[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1-a+3ab[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]3ab[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1+a+3ab[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1-a-3ab[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1+a-3b[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

4.Link zadatka Ako je [inline](2+i)\overline z+\text{Im}(z)=5i-2[/inline], [inline]i^2=-1[/inline], onda je [inline]|z|[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\sqrt5[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

5.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle f(x)=\frac{x+2}{x-1}[/inline] za [inline]x\ne1[/inline], [inline]\displaystyle g(x)=\frac{x}{x+2}[/inline] za [inline]x\ne-2[/inline] i [inline]g^{-1}[/inline] inverzna funkcija funkciji [inline]g[/inline], onda je vrednost izraza [inline]f\left(g^{-1}(2)\right)[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{3}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{5}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{3}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{5}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

6.Link zadatka Zbir svih rešenja jednačine [inline]25\cdot2^{3x}=29\cdot20^x-4\cdot50^x[/inline] pripada intervalu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline](-\infty,-3][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](-1,1][/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline](1,3][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline](-3,-1][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline](3,+\infty)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline](-\infty,-3][/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](-1,1][/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline](1,3][/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline](-3,-1][/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline](3,+\infty)[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

7.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle\log_{a^2}2=\frac{1}{2}[/inline] i [inline]\log_{\sqrt b}a=4[/inline], onda je [inline]a\cdot b[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]8[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4\sqrt2[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

8.Link zadatka Zbir kvadrata svih rešenja jednačine [inline]\displaystyle\frac{8\log_{16}x}{1+2\log_{16}x}=\frac{\log_{16}x}{1-\log_{16}x}+1[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]40[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]68[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]20[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]80[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]8[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]40[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]68[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]20[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]80[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]8[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

9.Link zadatka Zbir svih celobrojnih vrednosti parametra [inline]m[/inline] za koje je nejednakost [inline]x^2-mx+1>5x[/inline] tačna za sve realne vrednosti [inline]x[/inline], jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-18[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-9[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-12[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-15[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-18[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-9[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-12[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]-15[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-6[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

10.Link zadatka Ako je polinom [inline]P(x)=\left(20x^2-x-20\right)x^{20}+ax+b[/inline] deljiv polinomom [inline]x^2+1[/inline], tada je ostatak koji se dobija deljenjem polinoma [inline]P(x)[/inline] polinomom [inline]x^2-1[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]x-20[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]x+20[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]20[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]40[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]x-40[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]x-20[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]x+20[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]20[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]40[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]x-40[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

11.Link zadatka Razlika najvećeg i najmanjeg realnog rešenja jednačine [inline]x(x+1)(x+2)(x+3)=840[/inline] jednaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]9[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]11[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]13[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]17[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]9[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]11[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]13[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]15[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]17[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

12.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}=\sqrt\frac{8}{5}[/inline], [inline]\displaystyle\frac{\pi}{2}\lt\alpha\lt\pi[/inline], onda je vrednost izraza [inline]\sin\alpha+\cos\alpha[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{5}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{10}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{10}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{5}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{5}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{10}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{10}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{5}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

13.Link zadatka Neka je [inline]a_1,a_2,a_3,\ldots[/inline] rastuća geometrijska progresija. Ako su [inline]\displaystyle\frac{1}{a_1}[/inline], [inline]\displaystyle\frac{2}{a_2}[/inline] i [inline]\displaystyle\frac{3}{a_3}[/inline] uzastopni članovi neke aritmetičke progresije, onda je vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{a_2}{a_1}+\frac{a_4}{a_2}+\frac{a_6}{a_3}[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]155[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]14[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]39[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]84[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]155[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]14[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]39[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]84[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

14.Link zadatka Zbir svih rešenja jednačine [inline]4\left(\sin^3x-\cos2x\right)=\sin x-2[/inline] na segmentu [inline][0,2\pi][/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2\pi[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}\pi[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}\pi[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2\pi[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}\pi[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]4\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}\pi[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

15.Link zadatka Proizvod svih realnih rešenja jednačine [inline](x-2)\left(\sqrt{-x^2+3x+5}+x-3\right)=0[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]1[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-4[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

16.Link zadatka Maksimalna zapremina prave kupe čija je izvodnica dužine [inline]s[/inline], iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt3}{27}s^3\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{27}s^3\pi[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt3}{9}s^3\pi[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{9}s^3\pi[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt3}{27}s^3\pi[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt3}{27}s^3\pi[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{27}s^3\pi[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt3}{9}s^3\pi[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{9}s^3\pi[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2\sqrt3}{27}s^3\pi[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

17.Link zadatka Zbir trećeg i četvrtog binomnog koeficijenta u razvoju [inline]\displaystyle\left(\frac{1}{\sqrt[3]x}+2\sqrt x\right)^n[/inline], [inline]x\ne0[/inline] iznosi [inline]165[/inline]. Član razvoja koji ne sadrži [inline]x[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]5120[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3360[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]8064[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]960[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1024[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]5120[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]3360[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]8064[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]960[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1024[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

18.Link zadatka Broj svih petocifrenih brojeva [inline]\overline{abcde}[/inline] čije su cifre [inline]a,b,c,d,e[/inline] uređene u nerastućem redosledu ([inline]a\ge b\ge c\ge d\ge e[/inline]), jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2000[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2021[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2020[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2001[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2011[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2000[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2021[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2020[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]2001[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2011[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

19.Link zadatka Ako su katete pravouglog trougla dužina [inline]5\text{ cm}[/inline] i [inline]12\text{ cm}[/inline], onda je rastojanje između centra upisane i centra opisane kružnice datog trougla jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt{65}}{2}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt{17}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{2}\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4\text{ cm}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt{65}}{2}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt{17}\text{ cm}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{9}{2}\text{ cm}[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

20.Link zadatka Ako tačke [inline]A(-2,0)[/inline] i [inline]B(1,3)[/inline] pripadaju kružnici [inline]k[/inline], gde je [inline]B[/inline] tačka na kružnici koja je na najmanjem rastojanju od prave [inline]2x+y=7[/inline], onda je dužina poluprečnika kružnice [inline]k[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt6[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}[/inline];      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt5[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Prikaži tačan odgovor)
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\sqrt6[/inline];      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline];      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline];      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{5}{2}[/inline];      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\sqrt5[/inline];              [inline]\text{N)}[/inline] Ne znam.
(Sakrij tačan odgovor)

Obrađeno u temi: LINK

(Prikaži sve tačne odgovore)(Sakrij sve tačne odgovore)


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.