ETF MATF FON GRF TMF FORUM

Prijemni ispit na Matematičkom fakultetu u Beogradu

1. jul 2004.


Vreme za rad je [inline]180[/inline] minuta.
Tačan odgovor za svaki zadatak donosi [inline]3[/inline] poena.
Odgovor [inline]\text{N}[/inline] (ne znam) donosi [inline]0[/inline] poena.
Netačan odgovor se boduje sa [inline]-0.5[/inline] poena.
Ako se ne zaokruži nijedan odgovor ili ako se zaokruži više od jednog odgovora, zadatak se boduje sa [inline]-1[/inline] poen.

1.Link zadatka Broj realnih parametara [inline]\alpha[/inline] za koje jednačina [inline]\alpha+\alpha^2x=1+x[/inline] nema rešenja je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]12[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]12[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

2.Link zadatka Ako se broj [inline]110[/inline] umanji za [inline]10\%[/inline] dobiće se broj:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]99[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]100[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]101[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]11[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]90[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]99[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]100[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]101[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]11[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]90[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

3.Link zadatka Najmanja vrednost funkcije [inline]f(x)=2x^2+4x+5[/inline] ([inline]x\in\mathbb{R}[/inline]) je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{3}[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{2}[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{3}[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

4.Link zadatka Zbir prvog i sedmog člana aritmetičke progresije jednak je [inline]7[/inline]. Zbir trećeg i petog člana te progresije je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]7[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]7[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

5.Link zadatka Osnovica jednakokrakog trougla je [inline]30\text{ km}[/inline], a njoj odgovarajuća visina [inline]20\text{ km}[/inline]. Visina koja odgovara kraku tog trougla je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]24\text{ km}[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]25\text{ km}[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]13\text{ km}[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]15\sqrt3\text{ km}[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]18\text{ km}[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]24\text{ km}[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]25\text{ km}[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]13\text{ km}[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]15\sqrt3\text{ km}[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]18\text{ km}[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

6.Link zadatka Skup svih rešenja nejednačine [inline]|x|\ge x[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline](-\infty,+\infty)[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](-\infty,0][/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline][0,+\infty)[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline](-1,1)[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline][0,1][/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline](-\infty,+\infty)[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline](-\infty,0][/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline][0,+\infty)[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline](-1,1)[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline][0,1][/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

7.Link zadatka Ako su [inline]\alpha[/inline] i [inline]\beta[/inline] rešenja kvadratne jednačine [inline]x^2+x+1=0[/inline], tada je izraz [inline]\displaystyle\frac{\alpha^3-\beta^3}{\alpha^4-\beta^4}[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3/4[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4/3[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3/4[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4/3[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

8.Link zadatka U trouglu [inline]ABC[/inline] su date stranice [inline]AB=3[/inline], [inline]AC=8[/inline] i ugao [inline]\alpha=\angle A=\pi/3[/inline]. Tada je stranica [inline]BC[/inline] jednaka:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]6[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]8[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]12[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]7[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]6[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]8[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]12[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]7[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

9.Link zadatka Ako za realne brojeve [inline]x[/inline] i [inline]y[/inline] važi [inline]5\cdot3^x-2^y=11[/inline] i [inline]7\cdot3^x+5\cdot2^y=41[/inline], tada je njihov zbir [inline]x+y[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]7[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]7[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

10.Link zadatka Prava koja sadrži tačku [inline]P(a,a)[/inline] i centar [inline]O[/inline] kruga [inline]x^2+y^2=a^2[/inline] seče taj krug u tački [inline]A[/inline] između tačaka [inline]O[/inline] i [inline]P[/inline]. Tada je odnos [inline]OP:OA[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3/2[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2-\sqrt2[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt2-1[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3/2[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\sqrt2[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2-\sqrt2[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\sqrt2-1[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

11.Link zadatka Koeficijent pravca tangente na krug [inline]x^2+y^2=25[/inline] u njegovoj tački [inline]A(3,4)[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{3}[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{4}[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{3}[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{3}[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{4}[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{3}[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

12.Link zadatka U koordinatnoj ravni [inline]Oxy[/inline], jednačinom [inline]2x^2=1-y^2[/inline] je određena:
[inline]\text{A)}[/inline] prava,      [inline]\text{B)}[/inline] parabola,      [inline]\text{C)}[/inline] kružnica,      [inline]\text{D)}[/inline] elipsa,      [inline]\text{E)}[/inline] hiperbola,              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] prava,      [inline]\text{B)}[/inline] parabola,      [inline]\text{C)}[/inline] kružnica,      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] elipsa,      [inline]\text{E)}[/inline] hiperbola,              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

13.Link zadatka Ako je [inline]ABCDA_1B_1C_1D_1[/inline] bilo koja kocka, ugao između pravih [inline]AB_1[/inline] i [inline]AD_1[/inline] iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]30^\circ[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]45^\circ[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]60^\circ[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]90^\circ[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]72^\circ[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]30^\circ[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]45^\circ[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]60^\circ[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]90^\circ[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]72^\circ[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

14.Link zadatka Proizvod svih rešenja jednačine [inline]\sqrt{2x^2+1}=x^2-1[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-2[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-4[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-2[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]-4[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

15.Link zadatka Broj rešenja jednačine [inline]2\ln x=\ln(x+2)[/inline] je
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]12[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]12[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

16.Link zadatka Broj rešenja jednačine [inline]\cos2x=\sin x[/inline] u intervalu [inline][0,2\pi][/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

17.Link zadatka U pravouglom trouglu [inline]ABC[/inline], krug prečnika [inline]AC[/inline] seče njegovu hipotenuzu [inline]AB[/inline] u tački [inline]D[/inline]. Ako je [inline]BC=4\sqrt6[/inline] i [inline]BD=8[/inline], dužina tetive [inline]AD[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4\sqrt2[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt3[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]4\sqrt2[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]4[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]3\sqrt3[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

Obrađeno u temi: LINK

18.Link zadatka Omotač prave kupe je kružni isečak površine [inline]M=10\pi[/inline] i sa centralnim uglom [inline]\alpha=36^\circ[/inline]. Zapremina te kupe je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\pi\sqrt3[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2\sqrt{11}[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt{11}[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4\sqrt3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\pi\sqrt{11}[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\pi\sqrt3[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2\sqrt{11}[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt{11}[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4\sqrt3[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\pi\sqrt{11}[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

19.Link zadatka Realni deo kompleksnog broja [inline](1+i)^{21}[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]512[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1024[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-1024[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2048[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]512[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1024[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]-1024[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2048[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

20.Link zadatka Broj rešenja jednačine [inline]x^2-\cos x=0[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline],      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline],      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]2[/inline],      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline],      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline],              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam.

Obrađeno u temi: LINK


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.