ETF MATF FON GRF TMF FORUM

Prijemni ispit na Matematičkom fakultetu u Beogradu

28. jun 2006.


Vreme za rad je 180 minuta.

1.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle\frac{1-2^{-1/2}}{1+2^{-1/2}}+\frac{1+2^{-1/2}}{1-2^{-1/2}}[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{3}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4\sqrt2[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]6[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{3}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4\sqrt2[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]6[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

2.Link zadatka Ako su [inline]x_1[/inline] i [inline]x_2[/inline] rešenja jednačine [inline]5x^2-7x+3=0[/inline], onda su [inline]\displaystyle\frac{1}{x_1}[/inline] i [inline]\displaystyle\frac{1}{x_2}[/inline] rešenja jednačine:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{5x^2-7x+3}=0[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{7}x+\frac{1}{5}=0[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5x^2+7x-3=0[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3x^2-7x+5=0[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{5}x^2-\frac{1}{7}x+\frac{1}{3}=0[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{5x^2-7x+3}=0[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{7}x+\frac{1}{5}=0[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5x^2+7x-3=0[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]3x^2-7x+5=0[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{5}x^2-\frac{1}{7}x+\frac{1}{3}=0[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

3.Link zadatka Vrednost izraza [inline]\displaystyle3-\log_{10}2-\frac{1}{2}\log_{10}25+\log_{1/2}4[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{7}{2}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

4.Link zadatka U pravouglom trouglu visina [inline]h=2\text{ cm}[/inline] deli hipotenuzu na odsečke čije se dužine razlikuju za [inline]3\text{ cm}[/inline]. Površina tog trougla je [u [inline]\text{cm}^2[/inline]]:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]7[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]5[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]7[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

5.Link zadatka Ako je [inline]i[/inline] imaginarna jedinica, a [inline]x[/inline] i [inline]y[/inline] realni brojevi za koje važi [inline]\left(2+3i\right)x+\left(3+2i\right)y=1[/inline], onda je [inline]x-y[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{5}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{5}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1}{5}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{5}[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]0[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

6.Link zadatka Najmanje rešenje nejednačine [inline]\displaystyle\frac{x^2+x}{x^2-4}<0[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-2[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{2}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] ne postoji              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-2[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{2}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] ne postoji              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

Obrađeno u temi: LINK

7.Link zadatka Rešenje jednačine [inline]2^{\log_3x}+2^{\log_3\left(x^2\right)}=2[/inline] pripada intervalu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(0,\frac{1}{3}\right][/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(\frac{1}{3},1\right][/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(1,3\right][/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(3,9\right][/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(9,+\infty\right)[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(0,\frac{1}{3}\right][/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\displaystyle\left(\frac{1}{3},1\right][/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(1,3\right][/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\left(3,9\right][/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left(9,+\infty\right)[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

8.Link zadatka Jednačina [inline]x+1=\sqrt{x+7}[/inline]:
[inline]\text{A)}[/inline] nema rešenja      [inline]\text{B)}[/inline] ima tačno jedno rešenje      [inline]\text{C)}[/inline] ima dva pozitivna rešenja      [inline]\text{D)}[/inline] ima dva rešenja od kojih je jedno pozitivno      [inline]\text{E)}[/inline] ima četiri rešenja              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] nema rešenja      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] ima tačno jedno rešenje      [inline]\text{C)}[/inline] ima dva pozitivna rešenja      [inline]\text{D)}[/inline] ima dva rešenja od kojih je jedno pozitivno      [inline]\text{E)}[/inline] ima četiri rešenja              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

9.Link zadatka Dati su koncentrični krugovi [inline]k_1[/inline] i [inline]k_2[/inline]. Tetiva [inline]t=10\text{ cm}[/inline] većeg kruga dodiruje manji krug. Površina prstena između krugova [inline]k_1[/inline] i [inline]k_2[/inline] je [u [inline]\text{cm}^2[/inline]]:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]10\pi[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]20\pi[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]25\pi[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]50\pi[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]100\pi[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]10\pi[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]20\pi[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]25\pi[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]50\pi[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]100\pi[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

10.Link zadatka Koeficijent pravca simetrale duži čije su krajnje tačke [inline]A\left(-2,-1\right)[/inline] i [inline]B\left(2,2\right)[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{4}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{3}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{3}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{4}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{3}{4}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{4}{3}[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{4}{3}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

11.Link zadatka Neka su [inline]a_1[/inline], [inline]a_2[/inline], [inline]a_3[/inline], [inline]a_4[/inline] uzastopni članovi rastućeg aritmetičkog niza, a [inline]b_1[/inline], [inline]b_2[/inline], [inline]b_3[/inline], [inline]b_4[/inline] uzastopni članovi geometrijskog niza. Ako je [inline]a_1=b_1=1[/inline], [inline]a_2=b_2[/inline] i [inline]b_3-a_3=1[/inline], onda je [inline]b_4-a_4[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]5[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]5[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

12.Link zadatka Skup svih vrednosti realnog parametra [inline]m[/inline] takvih da za svako [inline]x\in\mathbb{R}[/inline] važi [inline]\left(m-1\right)x^2-2\left(m+1\right)x+m<0[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(1,+\infty\right)[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(-\frac{1}{3},1\right)[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] prazan      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(-\frac{1}{3},+\infty\right)[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(1,+\infty\right)[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(-\frac{1}{3},1\right)[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] prazan      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\left(-\frac{1}{3},+\infty\right)[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

13.Link zadatka Jednačina [inline]\left(a-1\right)\sin x=a+1[/inline] ima rešenja ako i samo ako vrednost parametra [inline]a[/inline] pripada skupu:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(-\infty,-1\right][/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left[-1,1\right][/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\left(-\infty,0\right][/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\emptyset[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left[0,+\infty\right)[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\left(-\infty,-1\right][/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\left[-1,1\right][/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]\left(-\infty,0\right][/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\emptyset[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\left[0,+\infty\right)[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

14.Link zadatka Ako je trojka [inline]\left(x,y,z\right)[/inline] rešenje sistema jednačina [equation]\begin{array}{l} 2x-y+3z=-1\\ x+2y-4z=5\\ 3x+y+2z=1, \end{array}[/equation] onda je [inline]x-2y+3z[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-2[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]-2[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

15.Link zadatka Prava [inline]x+y=3[/inline] je tangenta elipse [inline]a^2x^2+4y^2=4a^2[/inline] ako i samo ako je pozitivan parametar [inline]a[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\sqrt5[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt6[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt7[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]\sqrt5[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\sqrt6[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\sqrt7[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

16.Link zadatka Broj rešenja nejednačine [inline]2\cos x+1\le0[/inline] u intervalu [inline]\displaystyle\left[-\frac{2\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right][/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] beskonačan              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] beskonačan              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

17.Link zadatka Dužine stranica oštrouglog trougla su [inline]a=39[/inline], [inline]b=60[/inline] i [inline]c[/inline], a veličine odgovarajućih uglova su, redom, [inline]\alpha[/inline], [inline]\beta[/inline] i [inline]\gamma[/inline]. Ako je [inline]\displaystyle\sin\alpha=\frac{3}{5}[/inline], onda je [inline]\sin\gamma[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{56}{65}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{56}{63}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{39}{65}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{39}{63}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{63}{65}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{56}{65}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{56}{63}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{39}{65}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{39}{63}[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{63}{65}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

18.Link zadatka Dve ravni paralelne osnovi kupe dele njenu visinu na tri jednaka dela. Odnos zapremina najvećeg i najmanjeg dela kupe je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3:1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5:1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]9:1[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]19:1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]27:1[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3:1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]5:1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]9:1[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]19:1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]27:1[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

19.Link zadatka Najveća vrednost funkcije [inline]f\left(x\right)=\left|x-1\right|-\left|2x+1\right|[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-3[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{2}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] ne postoji              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-3[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle-\frac{1}{2}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{3}{2}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] ne postoji              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

20.Link zadatka Ako je [inline]\displaystyle a={2006\choose1002}[/inline], [inline]\displaystyle b={2006\choose1003}[/inline], [inline]\displaystyle c={2006\choose1004}[/inline], onda je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]a<b<c[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]c<b<a[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]a=c<b[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]a=b>c[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]a=c>b[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]a<b<c[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]c<b<a[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]a=c<b[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]a=b>c[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]a=c>b[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.