ETF MATF FON GRF TMF FORUM

Prijemni ispit na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu

jun 2022.


Test ima [inline]20[/inline] zadataka na [inline]2[/inline] stranice. Zadaci [inline]1–3[/inline] vrede po [inline]3[/inline] poena, zadaci [inline]4–7[/inline] vrede po [inline]4[/inline] poena, zadaci [inline]8–13[/inline] vrede po [inline]5[/inline] poena, zadaci [inline]14–17[/inline] vrede po [inline]6[/inline] poena i zadaci [inline]18–20[/inline] vrede po [inline]7[/inline] poena. Pogrešan odgovor donosi [inline]−10\%[/inline] od broja poena za tačan odgovor. Zaokruživanje [inline]N[/inline] ne donosi ni pozitivne ni negativne poene. U slučaju zaokruživanja više od jednog, kao i u slučaju nezaokruživanja nijednog odgovora, dobija se [inline]-1[/inline] poen.

1.Link zadatka Kada je voz prešao [inline]\displaystyle\frac{3}{8}[/inline] rastojanja između dve stanice, do polovine puta ostalo mu je još [inline]2\text{ km}[/inline]. Rastojanje između tih stanica jednako je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]16\text{ km}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]18\text{ km}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]20\text{ km}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]12\text{ km}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]13\text{ km}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]16\text{ km}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]18\text{ km}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]20\text{ km}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]12\text{ km}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]13\text{ km}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

2.Link zadatka Izraz [inline]\displaystyle\left(m-\frac{1}{1-m}\right)\cdot\left(\frac{m(m-2)+1}{m^2-(m-1)}\right)[/inline], jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]m[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]m^2[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]m^2+1[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]m-1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]8[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]m[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]m^2[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]m^2+1[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]m-1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]8[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

3.Link zadatka U gradu danas živi [inline]48400[/inline] ljudi. Ako je poznato da se broj stanovnika svake godine uvećava za [inline]10\%[/inline], u gradu je pre dve godine ukupno živelo:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]44000\text{ st}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]46000\text{ st}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]42000\text{ st}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]42400\text{ st}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]40000\text{ st}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]44000\text{ st}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]46000\text{ st}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]42000\text{ st}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]42400\text{ st}[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]40000\text{ st}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

4.Link zadatka Ako je par [inline](x_0,y_0)[/inline] rešenje sistema jednačina [inline]x^2-y^2=3(x+y)[/inline]; [inline]x+y=4(x-y)+1[/inline], ([inline]x\ne-y[/inline]) onda je zbir [inline]x_0+y_0[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]13[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]12[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]10[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]13[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]12[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]10[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]9[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

5.Link zadatka Vrednost pozitivnog parametra [inline]a[/inline] za koju je zbir kvadrata rešenja jednačine [inline]x^2-3ax+a^2=0[/inline] jednak [inline]1,75[/inline], iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]0,5[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{5}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]0,5[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{2}{5}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

6.Link zadatka Zbir rešenja jednačine [inline]\displaystyle\frac{4}{77}+\frac{1}{2+\sqrt{72+x^2}}=\frac{1}{\sqrt{72+x^2}-2}[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-2[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]1[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

7.Link zadatka Zbir svih trocifrenih brojeva deljivih sa [inline]4[/inline] jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]120000[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]123000[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]123300[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]130000[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]122000[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]120000[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]123000[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]123300[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]130000[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]122000[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

8.Link zadatka Ako se između [inline]\displaystyle\frac{a}{b^2}[/inline] i [inline]\displaystyle\frac{b}{a^2}[/inline] postavi [inline]5[/inline] brojeva tako da svi čine geometrijsku progresiju, onda je količnik dva uzastopna člana jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{b}{a^3}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{b^3}{a}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{b}{a^5}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{b}{a}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{a^2}{b}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{b}{a^3}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{b^3}{a}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{b}{a^5}[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{D)}}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{b}{a}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\sqrt\frac{a^2}{b}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

9.Link zadatka Zbir svih rešenja jednačine [inline]\displaystyle\frac{2^x+10}{4}=\frac{9}{x^{x-2}}[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]-1[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

10.Link zadatka Ako je [inline]\log_{10}2=a[/inline] i [inline]\log_{10}3=b[/inline] onda je [inline]\log_56[/inline] jednak:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a}{a+b}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a+b}{a-b}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a-b}{a+b}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1+a}{a+b}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a+b}{1-a}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a}{a+b}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a+b}{a-b}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a-b}{a+b}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{1+a}{a+b}[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{a+b}{1-a}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

Obrađeno u temi: LINK

11.Link zadatka Dužina hipotenuzine visine u pravouglom trouglu je [inline]h_c=12\text{ cm}[/inline]. Podnožje te visine deli hipotenuzu na dva dela od kojih je jedan dužine [inline]p=9\text{ cm}[/inline]. Poluprečnik upisanog kruga u tom trouglu je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]5\text{ cm}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4,5\text{ cm}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5,5\text{ cm}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6,5\text{ cm}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4\text{ cm}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]5\text{ cm}[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4,5\text{ cm}[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]5,5\text{ cm}[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]6,5\text{ cm}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]4\text{ cm}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

12.Link zadatka Ako je član u razvoju [inline]\displaystyle\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}+x\right)^7[/inline] oblika [inline]Cx^2[/inline] onda je [inline]C[/inline] jednako:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]30[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]35[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]40[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]45[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]20[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]30[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]35[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]40[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]45[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]20[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

13.Link zadatka Dužina obima osnog preseka prave kupe, čiji je poluprečnik osnove manji od bočne ivice, je [inline]O=36[/inline], dok je površina omotača jednaka [inline]M=65\pi[/inline]. Njena površina je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]100\pi[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]95\pi[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]90\pi[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]140\pi[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]110\pi[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]100\pi[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]95\pi[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]90\pi[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]140\pi[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]110\pi[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

14.Link zadatka Zbir svih vrednosti parametra [inline]a[/inline] za koje je površina trougla [inline]ABC[/inline], gde je [inline]A(1,2)[/inline], [inline]B(5,6)[/inline] i [inline]C(a,4)[/inline], jednaka [inline]12[/inline], iznosi:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]6[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-4[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]10[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]6[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]-4[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]10[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

15.Link zadatka Zbir [inline]1+i+i^2+\cdots+i^{2022}[/inline], gde je [inline]i^2=-1[/inline], jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]i[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-i[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]i[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]-i[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

16.Link zadatka Razlika najveće i najmanje vrednosti funkcije [inline]y=\sin x+\cos x[/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt2}{2}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]2[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]0[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]\displaystyle\frac{\sqrt2}{2}[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]2\sqrt2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

17.Link zadatka Najmanji pozitivan ceo broj [inline]m[/inline] za koji su rešenja jednačine [inline](m-2)x^2+(m+1)x-m=0[/inline] različitog znaka je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]11[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]14[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]15[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]11[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{C)}}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]14[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]15[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

18.Link zadatka Zbir koordinata tačke [inline]M(x,y)[/inline] na pravoj [inline]y=2x+1[/inline], takve da je zbir kvadrata njenih rastojanja od tačaka [inline]A(-3,0)[/inline] i [inline]B(-1,3)[/inline] najmanji, jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-\frac{2}{5}[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]\frac{2}{5}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]-1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]-\frac{2}{5}[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{E)}}[/inline] [inline]\frac{2}{5}[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

19.Link zadatka Slova Morzeove azbuke su nizovi tačaka i crtica. Broj reči koje imaju najviše [inline]7[/inline] simbola jednak je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]254[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]508[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]128[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]127[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]248[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\enclose{circle}{\text{A)}}[/inline] [inline]254[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]508[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]128[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]127[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]248[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam

20.Link zadatka Broj rešenja jednačine [inline]\sin^4x+\cos^4x=1[/inline] koja pripadaju intervalu [inline][0,\pi][/inline] je:
[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\text{B)}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam[inline]\text{A)}[/inline] [inline]1[/inline]      [inline]\enclose{circle}{\text{B)}}[/inline] [inline]3[/inline]      [inline]\text{C)}[/inline] [inline]4[/inline]      [inline]\text{D)}[/inline] [inline]5[/inline]      [inline]\text{E)}[/inline] [inline]2[/inline]              [inline]\text{N)}[/inline] ne znam


Izvor: LINK


Napomena: Ukoliko vam treba pomoć oko rešavanja nekog od zadataka koji dosad nije obrađivan ni na jednoj temi, slobodno zatražite pomoć na forumu „Matemanija“, naravno uz poštovanje forumskih pravila.